Wednesday, 20/09/2017 - 08:16:00

Tha thứ

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Hàn Tín thời Hán Cao Tổ, thuở hàn vi phải đi câu cá đổi gạo mà ăn. Có bà thợ giặt cảm thương đã mời Hàn Tín đến nhà dùng bữa.

Hàn Tín đi đâu cũng mang thanh gươm bên mình. Một hôm, có tên đồ tể Ác Thiểu muốn hạ nhục Hàn Tín, chận đường thách, “Chú mày thường mang gươm, chả biết để làm gì! Bây giờ ta không cho chú đi. Chú có gan thì cứ chém ta đi, bằng không thì phải lòn dưới quần của ta mà đi.”


Sự tha thứ không thể tính toán bằng số lượng, nhưng bằng một lòng quảng đại vô biên. (Getty Images)

Hàn Tín chẳng do dự, lòn dưới quần tên hạ tiện đó mà đi, vì tự nhủ, “Giết thằng này thì được rồi, nhưng mà lấy mạng mình đổi mạng nó, thì không đáng tí nào!”

Sau Hàn Tín nhờ có công giúp Hán Cao Tổ dựng nước mà được vua phong chức tước. Lúc bấy giờ, Hàn Tín mời bà thợ giặt đến biếu nghìn lạng vàng để tạ ơn. Rồi không thèm trả thù tên đồ tể mất dạy ngày xưa, nhưng lại phong cho hắn chức Trung Húy.

Ác Thiểu rất ngạc nhiên, khúm núm nói, “Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, đã dại dột xúc phạm đến oai nghiêm ngài, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu ban chức tước?”

Hàn Tín ôn tồn bảo, “Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng thù hận. Hành động của ngươi ngày xưa tuy quá đáng, nhưng cũng là bài học luyện chí cho ta. Vậy nhà ngươi chớ tị hiềm mà hãy nhận chức ta ban.”

Lối báo đền ân oán của Hàn Tín thật là hay. Có mấy người dám làm được như vậy.
Thánh Tông Đồ Phêrô ngày xưa đã đến hỏi Chúa Giêsu rằng, “Thưa Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải bảy lần không?”

Chúa Giêsu đáp lại, “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Trong Kinh Thánh, con số bảy là con số trọn vẹn, là con số hoàn hảo. Nhưng đáp lại lời của ông Phêrô, bằng cách nhân lên bảy mươi lần bảy nữa, Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng tình thương và sự tha thứ thì không có giới hạn. Khi đặt câu hỏi về vấn đề tha thứ, thì Phêrô muốn đếm là bao nhiêu lần, còn Chúa Giêsu thì nói đến sự tha thứ không tính toán.

Như thế, sự tha thứ không thể tính toán bằng số lượng, nhưng bằng một lòng quảng đại vô biên. Câu chuyện của Hàn Tín thời Hán Cao Tổ trong việc đáp trả lại tính ngông cuồng của tên đồ tể Ác Thiểu thật là đại lượng và bao dung. Lòng tha thứ làm cho người ta trở thành cao thượng.

Như đã nói ở trên, sự tha thứ thì không có giới hạn. Nhưng điều quan trọng là người có lỗi, muốn được tha thứ thì cần phải biết xin sự tha thứ, và nhất là để được tha thứ thì chúng ta cũng phải biết tha thứ cho người khác. Tha thứ là một việc rất khó. Nhưng tha thứ cho nhau vẫn là điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Chính vì thế mà trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện rằng: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Vâng, Chúa muốn chúng ta phải thật tình và hết lòng tha thứ cho nhau. Chúa muốn chúng ta biết tha thứ cho những người biết nhận lỗi. Còn những người không biết nhận lỗi thì sao? Chúa cũng muốn chúng ta tha thứ cho họ. Chúng ta hiểu thế nào về điều Chúa đã dạy: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình; hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình.
Quả thật, làm theo lời Chúa dạy thì không phải là dễ!

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp