Sunday, 13/05/2018 - 11:20:47

Tên đặt cho em bé năm qua: con trai có những tên mới, con gái vẫn vậy


(Getty Images)

Liam đã gạt Noah ra để chiếm hạng nhất trên danh sách các tên được người Mỹ đặt cho các bé trai nhiều nhất trong năm qua. Trong khi đó Emma tiếp tục trong năm thứ tư liên tiếp là tên được ưa thích đặt cho các bé gái.

Vào sáng thứ Sáu, cơ quan Quản Trị An Sinh Xã Hội công bố danh sách các tên được đặt cho các em bé Mỹ trong năm 2017.

Michael đã bị rớt ra ngoài hạng top 10 lần đầu tiên tính từ Đệ Nhị Thế Chiến. Emily cũng bị lọt ra ngoài top 10, một vị trí mà tên này từng có từ năm 1990.

Mới xuất hiện trong top 10 là Amelia, Evelyn, Logan, và Oliver.
Danh sách này xếp hạng tên theo đúng chữ chính tả. Thế nên Sophia nằm ở hạng 5 và Sofia hạng 15. Nếu được gộp chung lại, thì hai tên này vượt qua Emma.
Mười tên hàng đầu của bé trai được chọn trong năm qua là Liam, Noah, William, James, Logan, Benjamin, Mason, Elijah, Oliver, và Jacob.
Mười tên hàng đầu của các bé gái là Emma, Olivia, Ava, Isabella, Sophia, Mia, Charlotte, Amelia, Evelyn, và Abigail.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising