Wednesday, 17/10/2018 - 07:58:10

Tân Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Theo Nội Quy Thành Lập Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ngoài Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát còn có Hội Đồng Đại Biểu để hỗ trợ Hội Đồng Chấp Hành phục vụ hữu hiệu.
Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát đã được bầu rồi nên đến nay Ban Tổ Chức Bầu Cử tiến hành họp khoáng đại để bầu Hội Đồng Đại Biểu. Phiên họp được tổ chức tại Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove vào chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10, 2018.

Tân Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng. Từ trái, ông Nguyễn Nam Hà, ông Phan Như Hữu, bà Trần Xuân Mai, ông Bùi Đẹp, và ông Võ Tấn Kha. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Đến tham dự có ba vị trong Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng là niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, GMTL Trần Thanh Vân, và chiến hữu Lê Văn Sáu. Ngoài ra có đầy đủ Ban Chấp Hành CĐNVQG Nam Cali, đứng đầu là ông Phát Bùi và Hội Đồng Giám Sát đứng đầu là kỹ sư Tạ Trung cùng một số thân hào nhân sĩ, đại diện các tổ chức hội đoàn trong cộng đồng.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Phan Kỳ Nhơn thay mặt ban tổ chức chào mừng và cám ơn sự hiện diện của các vị trong hai cơ chế Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát cũng như các quý vị quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng và các cơ quan truyền thông.


Đông đảo thành phần tham dự đại hội. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn sau đó nói rõ về mục đích buổi họp khoáng đại hôm nay là bầu ra Hội Đồng Đại Biểu chiếu theo Nội Quy Cộng Đồng, và ông mời niên trưởng Nguyễn Văn Ức (tân Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), chiến hữu Lê văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) chiến hữu Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG), nhân sĩ Cao Hữu Vinh lên bàn chủ tọa và mời ông Nguyễn Long làm Thư Ký.

Đại hội tiến hành bầu cử, trước tiên chủ tọa đoàn kêu gọi sự ứng cử nhưng không có ai đáp ứng, nên chuyển sang phần đề cử. Có 11 vị được đề cử nhưng sáu người xin rút lui chỉ còn năm người vừa đủ cho số vị được ấn định trong Hội Đồng Đại Biểu.

Năm vị đó là chiến hữu Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng TTCS Trung Tâm Tây Nam), bà Trần Xuân Mai (Hội Trưởng Hội Bạc Liêu), chiến hữu Nguyễn Nam Hà (Quân Đoàn IV), nhân sĩ Phan Như Hữu (Trưởng Ban Nghi Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại) và nhân sĩ Võ Tấn Kha. Các vị trên được hầu hết người tham dự tín nhiệm vào Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng. Ngay sau đó, năm vị đã hội ý và chọn chiến hữu Bùi Đẹp (Chủ Tịch), bà Trần Xuân Mai (Phó Chủ Tịch), chiến hữu Nam Hà (Thư Ký) và hai thành viên Phan Như Hữu và Võ Tấn Kha.
Tân Hội Đồng Đại Biểu cám ơn sự tín nhiệm của đại hội và sẽ cố gắng chu toàn nhiệm vụ theo đúng Nội Quy.

Chủ tọa đoàn buổi đại hội bầu tân Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Thay mặt ban tổ chức, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn cám ơn sự hiện diện của đông đủ các thành phần trong cộng đồng, ông nói, điều này đã nói lên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ Ban Tổ Chức bầu Cử cũng như Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, trái với những lời vu khống xuyên tạc gây mất đoàn kết trong cộng đồng của một nhóm người đang cố tình phá hoại, gây chia rẽ trong cộng đồng chúng ta để làm lợi cho Việt cộng, và ông tuyên bố bế mạc đại hội trong tiếng vỗ tay tán đồng của mọi người.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
minh vu đã nói: Không biết VN tị nạn có mấy cộng đồng