Wednesday, 08/11/2017 - 08:27:22

Tân Gia Ba khuyên Trung Cộng nên hài hòa với các nước


Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ K. Shanmugam (Straits Times)


SINGAPORE - Sáng kiến Vành Đai và Con Đường (Belt and Road - BRI) của Trung Quốc mang lại nhiều cơ hội cho việc tăng trẳng trong khu vực. Nhưng siêu cường quốc Á Châu này phải làm việc chung với các nước khác để đạt được thành công. Đó là ý kiến của ông K. Shanmugam, bộ trưởng Bộ Nội Vụ và Luật Pháp Singapore.

BRI được xây dựng trên vành đai đường bộ Con Đường Tơ Lụa thời xưa, nối liền Trung Quốc với Âu Châu, và Con Đường Tơ Lụa trên biển nối kết Á Châu, Trung Đông và Phi Châu. Mục tiêu của BRI là tạo điều kiện thuận lợi cho những lưu lượng thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và các nước khác, thông qua hạ tầng kiến trúc.

Phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu hôm thứ Hai, ở viện Đại Học Quốc Gia Singapore, ông Shanmugam nói rằng dự án này là táo bạo, giàu óc tưởng tượng và đầy ước vọng, và minh họa cho tầm viễn kiến của một quốc gia hiện thời là "nước dẫn đầu thế giới, trong nhiều phương diện của nền công nghệ hạ tầng kiến trúc.

Trung Quốc cũng "rất chiến lược" trong cách thức họ đầu tư, liên kết với các nước khác, và xây dựng các mối quan hệ. Các công ty của họ đang chuẩn bị chấp nhận rủi ro và đầu tư vào những dự án lớn về hạ tầng kiến trúc.

Ông Shanmugam lưu ý tới nhiều lời chỉ trích nhắm vào Trung Quốc và hệ thống chính trị nước này. Ông nói rằng cần phải công nhận rằng nước này đã đạt được những kết quả cho dân chúng trong 35 năm qua, "trên quy mô mà không một quốc gia nào trong lịch sử có được", cả về phương diện tốc độ tiến bộ, lẫn về số lượng những người đã làm bước nhảy vọt từ cảnh nghèo khổ lên tới sự thịnh vượng.

Ông nói, "Trung Quốc cho thấy rằng những người đả kích họ đều đang hiểu sai." Ông đan cử thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trái ngược với những lời nói rằng hệ thống chính trị của họ không cho phép việc đổi mới."

Ông Shanmugam gọi BRI là "dự án hạ tầng kiến trúc đầy ước vọng nhất trong lịch sử," với "tiềm năng đưa khu vực Âu-Á, Trung Quốc và Đông Nam Á lại gần nhau hơn."

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thêm một chút: Mặc dù những lộ tuyến đường như BRI tạo điều kiện cho thương mại, nhưng những con đường đó cũng có thể tăng cường sức liên kết giữa những cực đoan và những ảnh hưởng của chủ nghĩa thánh chiến Hồi Giáo. Ông nói rằng cũng có những rủi ro liên quan đến những quan tâm lợi ích riêng của các nước khác.

"Trung Quốc sẽ phải tìm cách làm việc với những lợi ích khác nhau này, và cố gắng sắp xếp chúng cho phù hợp với nhau. Đó sẽ không không phải là điều dễ dàng. Trong nhiều cách thức, việc xây dựng hạ tầng kiến trúc là phần dễ làm hơn."

Nếu có sự thiếu hụt lòng tin cậy với những nước khác, những khối chống lại trong khu vực, với các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, và có lẽ các thế lực vên ngoài Á Châu, đều có thể hình thành, và ảnh hưởng có thể có của Mỹ "không nên được đánh giá không đúng mức."

"Không một nước nào, ngay cả Trung Quốc, có thể thực sự làm một mình trong thế giới hiện đại... Nằm trong mối quan tâm lợi ích của Trung Quốc, cũng như của chúng tôi, là việc họ vươn lên tới cương vị cường quốc lớn, hoặc cương vị siêu cường quốc, là có tính cách hòa bình và được coi là hòa bình."

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising