Monday, 29/03/2021 - 09:29:44

Tạ ơn


Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Tuyển tập Hoa Cỏ Bên Đường của Kiều Mỹ Duyên ra đời là do công sức và tâm huyết của nhiều người mà tôi quý mến.

Vào một ngày đẹp trời, thi sĩ Chinh Nguyên, chủ tịch của Văn Thơ Lạc Việt, nói:

- Chị hai ơi, Văn Thơ Lạc Việt sẽ gom bài của chị in thành tuyển tập nghen?

Tôi bằng lòng ngay không một chút do dự, dù tôi là nhà báo, không phải nhà văn. Thế rồi tôi được quen giáo sư Thái Phạm và nhà văn Phương Hoa trong Văn Thơ Lạc Việt giúp đỡ in ấn; Trúc Đặng, cô thư ký dễ thương của tôi, tìm bài và chọn hình. Tôi đem ý này nói với nhà văn Huy Phương. Nhà văn nói: Tôi sẵn sàng viết lời tựa.

Trong tuyển tập có nhiều bài về tôn giáo: tôi thỉnh ý linh mục Anthony Đào Quang Chính những bài về Công Giáo, về những gì tôi không hiểu, và thỉnh ý của Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Minh Mẫn về Phật Giáo. Các bài viết của nhà văn Huy Phương, nhà thơ Chinh Nguyên, nhà báo Thanh Phong, nhà báo Mặc Lâm, nhà báo Nguyễn Lệ Uyên và hình ảnh được thi văn sĩ Quốc Nam cung cấp làm cho tuyển tập phong phú hơn.

Xin tạ ơn tất cả quý vị có lòng nhân hậu, tận tình giúp đỡ để tuyển tập Kiều Mỹ Duyên- Hoa Cỏ Bên Đường được ra đời. Tuyển tập này không phải là của tôi, mà là của quý vị. Tuyển tập ra đời với lòng thương yêu của quý vị. Ở Mỹ, ngày nào tôi cũng viết, tuần nào cũng viết, nhưng nếu không có sự khuyến khích và giúp đỡ của quý vị thì tuyển tập này không bao giờ ra đời.

Tôi cũng không quên tạ ơn bằng hữu trong ngành truyền thông, báo chí, truyền hình, truyền thanh, các trang mạng, báo mạng giới thiệu tuyển tập Hoa Cỏ Bên Đường một cách nồng hậu. Một điều thật cảm động là các độc giả dễ thương của tôi mặc dù chưa thấy Hoa Cỏ Bên Đường nhưng đã đặt mua trước khi tuyển tập được xuất bản.

Xin tất cả ân nhân của tôi nhận nơi tôi lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm tạ chân thành nhất. Cầu xin Thượng Đế ban phúc lành cho quý ân nhân.

Orange County, 29/3/2021
(kieumyduyen1@yahoo.com)

Từ khóa tìm kiếm:
Tạ ơn
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements