Wednesday, 13/12/2017 - 08:58:43

Syria: Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bất ngờ giành được nhiều thị trấn từ IS

Syria: Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bất ngờ giành được nhiều thị trấn từ IS

Source link

Từ khóa tìm kiếm:
[]
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp