Wednesday, 22/08/2018 - 07:33:14

Sự sống đời đời


Sự sống muôn đời là sự sống vĩnh cửu không bao giờ tàn lụi. (Getty Images)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Sự sống thì rất quý trọng. Mạng sống con người thì trên tất cả. Không ai có thể mua được sự sống. Đây là món quà Thiên Chúa ban cho từng người. Thiên Chúa không tây vị ai, Ngài ban cho mỗi người sự sống cùng với cái giá phải trả là cuộc đời sinh, bệnh, lão, tử. Được hồng ân sự sống là được lãnh nhận món quà tuyệt vời của Đấng muốn chia sẻ sự sống của Mình cho loài thụ tạo.

Mọi tạo vật dưới ánh mặt trời đều được Thiên Chúa ban cho thời gian để sống. Cỏ cây mọc lên, sinh sôi nảy nở ra các cỏ cây khác, già cỗi đi rồi chết. Muông thú trên rừng cũng vậy. Muôn loài, muôn vật trên trời dưới đất và dưới biển đều theo định luật này. Có sinh thì phải có tử.

Con người là loài quý trọng nhất trong tất cả mọi tạo vật cũng không thoát khỏi định luật này. Sinh ra rồi chết. Có người cho đó là điều vô nghĩa. Cuộc sống con người, dù dài hay ngắn, cuối cùng đều kết thúc ở nơi nấm mộ: “Trăm năm còn có gì đâu, Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!” (Cung Oán Ngâm Khúc).

Là những người tin vào sự sống đời sau, chúng ta không có tư tưởng bi quan coi nấm mộ như là hình ảnh cuối cùng của hành trình đời người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự sống này và sự sống đời sau. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống đời này thì Ngài không muốn sự sống này bị kết thúc hoàn toàn ở nơi nấm mộ. Ngài đã lấy chính sự sống của Mình để ban cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Sự sống muôn đời là sự sống vĩnh cửu không bao giờ tàn lụi. Đây chính là sự sống của Chúa Cha như lời Chúa Giêsu đã xác nhận: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Ta mà được sống như vậy."

Như thế, sự sống bắt nguồn từ Chúa Cha, được thông truyền cho Chúa Con trong sự nối kết với Chúa Thánh Thần, được chính Chúa Giêsu khơi nguồn, để chảy xuống cho tất cả những ai biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ được sống mãi và sống đời đời.

Trong các bài Tin Mừng của ba Chúa Nhật vừa qua, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại những bài diễn văn về “Bánh Hằng Sống” mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho người Do Thái. Quả thật, đây là điều khó chấp nhận đối với họ. Khi nghe Chúa Giêsu tuyên bố rằng “Ta là bánh hằng sống bởi trời xuống” thì người Do Thái đã không chấp nhận, bởi vì họ đều biết rõ nguồn gốc cha mẹ và anh chị em họ hàng của Ngài.

Khi Chúa Chúa Giêsu tuyên bố rằng “Ai ăn bánh này thì được sống đời đời” thì họ đã không chấp nhận, bởi vì họ không tin bánh mà Chúa ban có thể làm cho họ được sống bất diệt. Rồi họ lại còn thắc mắc làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho họ ăn được. Trước những sự hồ nghi đó, Chúa Giêsu đã không lui bước. Ngài vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần Ngài là bánh hằng sống, ai ăn thịt và uống máu Ngài thì có sự sống và sẽ được sống lại ngày sau hết. Như thế, chúng ta hiểu là Chúa Giêsu đã nhất quyết lập Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta rước Mình và Máu Thánh Ngài, thì có sự sống và sẽ được sống đời đời.

Từ khóa tìm kiếm:
Sự sống đời đời
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp