Monday, 20/07/2020 - 10:01:41

SpaceX dùng lại hỏa tiễn Falcon 9 để phóng vệ tinh Nam Hàn


Hỏa tiễn SpaceX Falcon 9 đang khai hỏa trong phi vụ phóng vệ tinh ngày 8 tháng 7, 2020 tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Florida. (Getty Images)


HAWTHORNE – Hãng SpaceX đã tự phá kỷ lục của chính mình vào thứ Hai, bằng vụ phóng thành công một vệ tinh liên lạc quân sự của Nam Hàn, chỉ 51 ngày sau khi dùng hỏa tiễn này để đưa người lên không gian.

Hỏa tiễn Falcon 9 cất cánh lúc 2:30 chiều giờ California từ Cape Canavaral ở Florida. Vụ phóng ban đầu được lên lịch trình vào thú Ba trước, nhưng sau đó bị hoãn vì một số vấn đề cần sửa chữa vào phút chót.

Hỏa tiễn Falcon 9, chở vệ tinh ANASIS-II của Nam Hàn, trước đó đã được sử dụng trong vụ phóng lịch sử của Space vào ngày 30 tháng 5, để đưa 2 phi hành gia lên Trạm không gian quốc tế ISS. Thời gian 51 ngày giữa 2 lần sử dụng cùng một hỏa tiễn đã phá kỷ lục trước đó của hãng là 62 ngày.

SpaceX nổi tiếng với khả năng tái sử dụng ống phóng tầng 1 của hỏa tiễn, giúp giảm đáng kể chi phí của mỗi lần phóng vệ tinh. Sau khi đưa vệ tinh Nam Hàn vào không gian, tầng 1 của hỏa tiễn Falcon 9 đã hạ cánh thành công trên xà lan trên biển Atlantic. Xà lan không người lái này của SpaceX được đặt tên là “Just Read The Instructions - Vui lòng đọc hướng dẫn.”

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements