Wednesday, 29/03/2017 - 08:14:27

Sống trong ánh sáng

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi cho tín hữu thành Êphêsô nhắc cho chúng ta một đề tài rất quan trọng được nói tới trong tất cả bốn sách Tin Mừng đó là Chúa Giêsu chính là ánh sáng của thế gian. Ngài đã bước vào thế gian như ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa để chiếu soi cho mọi người đang sống trong tối tăm của u mê tội lỗi. Thánh Phaolô dùng hình ảnh của bóng tối và ánh sáng để nói rằng xưa kia họ là bóng tối thì bây giờ trong Chúa, họ là ánh sáng.

Ngài khuyên họ hãy ăn ở như con cái sự sáng bởi vì sự sáng dẫn tới sự lương thiện, công chính và chân thật. Ngài khuyên họ hãy tránh xa những việc làm của con cái sự tối và phải biết chống lại những sự xấu xa này, và chúng ta chỉ có thể vạch trần những điều xấu xa bằng sự sáng. Chúng ta không thể nhận được sự sáng mà Thánh Phaolô và các sách Tin Mừng nói tới nếu không tới với Chúa Giêsu Kitô, Đấng chính là nguồn của sự sáng thế gian: "Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống." (Ga 8,12).


“Ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.”

Câu chuyện của bài sách Tin Mừng tuần này là câu chuyện của niềm vui lớn lao. Một anh mù từ thuở mới sinh, ít học hay chẳng biết chữ nghĩa gì. Nhưng anh là người có lòng can đảm và đầy thành tâm thiện chí. Anh mù về thể xác nhưng tinh thần anh lại trong sáng. Chúa Giêsu đã trộn bùn và xoa vào mắt anh làm cho anh được nhìn thấy.

Chúa đã làm việc này trong ngày Sabát là ngày nghỉ lễ. Vì thế, những người thủ lãnh Do Thái đã chống lại Chúa Giêsu vì đã dám làm việc chữa lành trong ngày Sabát. Quả thật, những người thủ lãnh Do Thái lúc đó suy nghĩ thật hàm hồ. Họ nại tới luật kiêng việc xác ngày Sabát để cho rằng việc chữa lành của Chúa là không hợp pháp bởi vì đã thực hiện việc này trong ngày nghỉ lễ.

Kết quả là họ đã hạch hỏi cha mẹ của anh mù này, trục xuất anh ra khỏi hội đường nếu anh còn tiếp tục tin vào Đấng đã chữa lành cho anh, và họ đã xúi giục người Do Thái chống lại Chúa Giêsu. Nhưng dù bị bách hại, anh mù này có niềm vui vì được sáng mắt và nhất là được nhận ra Đấng chữa lành mình là ai.

Niềm vui của anh mù thật lớn lao. Người Kitô hữu cũng có niềm vui đó, bởi vì khi bước theo Đấng đã nói rằng, “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” thì chúng ta đã nhận ra ánh sáng của Ngài. Tất cả những ai bước theo Ngài sẽ không phải sống trong tối tăm, sẽ được sống trong an bình và sẽ được giải thoát để sống mãi đời đời.

Ngày hôm nay Chúa vẫn còn kêu gọi để mọi người bước theo con đường của Ngài dẫn tới sự thật và sự sống. Có những con đường ở nơi trần gian này người ta vẫn bước theo và dường như những con đường đó chẳng có gì sai trái thí dụ như sự tiến bộ của văn minh và khoa học, danh vọng và quyền lực, những đam mê học hỏi kho tàng kiến thức của nhân loại, sự giầu sang và của cải trần thế…

Câu hỏi vẫn được đặt ra là những cái đó có dẫn tới tình yêu nhân loại, tới “Đấng là đường, là sự thật và sự sống” hoặc có giúp chúng ta say mê phục vụ Chúa hay không? Còn những con đường khác như sự ước mong những điều xấu xa, sống buông thả trác táng hoặc sống bê tha tội lỗi thì chắc chắc không phải là những con đường dẫn tới Chúa và là những con đường người Kitô hữu phải quyết tâm xa tránh.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp