Wednesday, 05/04/2017 - 07:55:25

Sống lại

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chết là một thực tại rõ ràng không thể chối cãi. Có ngày sinh thì chắc chắn có ngày chết. Không ai có thể từ chối cái chết đợi chờ ở giây phút cuối cuộc đời.

Đối với người Kitô hữu thì đây không phải là những tư tưởng bi quan. Điều quan trọng là phải biết sống như thế nào để khi chấm dứt cuộc đời, chúng ta có thể bước vào đời sau với niềm hạnh phúc được ở bên Chúa.
Câu chuyện của bài Phúc Âm tuần này kể lại việc Chúa Giêsu làm cho Lazarô đã chết bốn ngày sống lại là câu chuyện của đức tin. Đây không phải là câu chuyện hay ho và cũng không phải là câu chuyện thú vị nếu không có đức tin vào Đấng sẽ ban cho chúng ta sự sống đời sau. Khi Chúa Giêsu làm cho Lazarô chết bốn ngày sống lại, ông đã được được đoàn tụ với Martha và Maria là những người thân yêu đang khóc thương ông, nhưng rồi ông cũng phải đi tới cái chết cuối cùng của đời người, bởi vì con người sinh ra từ cát bụi, thì sẽ phải trở về với cát bụi.

Qua việc Chúa Giêsu làm cho Lazarô sống lại, Chúa muốn cho mọi người biết rằng Ngài có quyền lực trên sự chết và Ngài muốn tiên báo sự phục sinh của chính Ngài và của tất cả những ai tin vào Ngài.


Tranh khắc trên tường Nhà Thờ Bethany tại Israel kể lại câu chuyện Chúa Giêsu làm cho Lazarus sống lại. (Getty Images)

Khi Martha ra đón Chúa Giêsu và thưa với Ngài rằng, “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy."
Chúa Giêsu nói với bà rằng, “Em con sẽ sống lại.”

Martha thưa, "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại.”
Chính khi đó Chúa Giêsu nói lên quyền năng của Ngài, “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ.”

Khi Chúa Giêsu xác định rằng kẻ nào sống mà tin vào Ngài thì sẽ “không phải chết bao giờ,” nghe có vẻ hơi vô lý. Nhưng nếu hiểu sự chết đối với người tin vào Chúa chỉ là một sự biến đổi thì câu nói “không phải chết bao giờ” sẽ không vô lý.

Người Kitô hữu tin Chúa Giêsu Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Khi tin như thế chúng ta cũng tuyên xưng rằng thân xác chúng ta sẽ được phục sinh trong ngày sau hết. Nhưng để được phục sinh với Chúa thì cần phải biết chết cho tội lỗi. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu thành Roma đã nhắc nhở cho chúng ta biết rằng khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô, thì chúng ta cũng phải cùng chịu chết và mai táng với Ngài, để như Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống lại giống như vậy.

Chết cho tội lỗi có nghĩa là phải biết xa tránh tội lỗi. Mùa Chay Thánh này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, chúng ta cần phải sám hối ăn năn và trở về cùng Chúa. Không ai là kẻ vô tội. Ai nói mình không có tội, người đó là kẻ nói dối. Nhưng nếu con người biết nhận lỗi của mình và sám hối ăn năn, thì Thiên Chúa luôn thương xót và tha thứ. Ân sủng của Ngài dành cho tất cả mọi người.

Ngài thương yêu con người ngay cả sau khi họ đã phạm tội. Ngài thương xót cả những con người không dám mong đợi lòng thương xót hoặc không xứng đáng với lòng thương xót. Ân sủng và sự nhân từ của Chúa thì dư dật. Nếu Con Thiên Chúa đã chết vì tội lỗi của chúng ta thì Ngài cũng muốn chúng ta biết chết cho tội lỗi để được phục sinh với Con của Ngài.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp