advertisements
Friday, 13/03/2020 - 08:37:40

SoCal Gas sẽ không cắt dịch vụ đối với người nợ tiền gas

LOS ANGELES - Hãng dịch vụ tiện ích SoCal Gas vào thứ Sáu thông báo sẽ không cắt dịch vụ đối với các khách hàng gặp khó khăn trong việc trả tiền. Quyết định này được đưa ra nhằm phản ứng với dịch coronavirus đang lan rộng tại Nam California. SoCal Gas nói hãng này muốn giúp giảm bớt sự lo lắng của người dân, và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ gas đầy đủ để người dân được sưởi ấm, có nước nóng để dùng, và nấu ăn. Chính sách này sẽ có hiệu lực cho tới khi SoCal Gas đưa ra thông báo khác.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements