advertisements
Monday, 23/05/2022 - 07:00:37

Sinh Hoạt Cộng ĐồngLễ Phật Đản tại Tổ Đình Giác Lý
Sẽ được tổ chức lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 29 tháng 5, tại Tổ Đình, địa chỉ 11262 Lampson Ave., Garden Grove. Chương trình gồm cử hành đại lễ, cầu nguyện, tắm Phật, cúng dường Trai Tăng, văn nghệ mừng Phật Đản, cúng Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ, dùng trưa với các món chay. Liên lạc (714) 414-8360.

Walk for Ukraine
Một cuộc đi bộ gây quỹ trợ giúp nạn nhân chiến tranh tại Ukraine đang được nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt vận động tổ chức vào thứ Bảy, ngày 4 tháng Sáu, tại công viên Mile Square Park, Fountain Valley bắt đầu lúc 10 giờ sáng, ghi danh bắt đầu từ 8 giờ sáng. Mọi đóng góp sẽ được trao cho Hội Hồng Thập Tự. Liên lạc Richard Bùi (951) 733-8844, Cindy Trần (714) 337-1292, hoặc Christiane Huỳnh (714) 721-9603.

Kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH
Kính mời Quý Đồng Bào, Quý Huynh Trưởng và Quý Chiến Hữu QLVNCH vui lòng tham dự văn nghệ Kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH và Vinh Danh Người Lính QLVNCH sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 6, lúc 5 giờ chiều tại Phòng Sinh Hoạt Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster, Garden Grove. Văn nghệ và ẩm thực do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH phụ trách. Liên lạc Du Miên (714) 398- 3033, Vũ Long Sơn Hải ( 714) 414-6133

Từ khóa tìm kiếm:
Sinh Hoạt Cộng Đồng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements