Thursday, 08/10/2020 - 07:41:46

Sẽ không có Hội Chợ Tết vì COVID-19


Cổng vào Hội Chợ Tết tại Mile Square Park hồi cuối tháng Giêng 2020. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trong một thông báo ngắn bằng tiếng Anh được phổ biến trong tuần này, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali cho biết vào đầu năm tới đây Tổng Hội sẽ không tổ chức Hội Chợ Tết như mọi năm vì tình hình đại dịch Coronavirus.

Trong mấy năm gần đây, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali vẫn tổ chức Hội Chợ Tết tại Costa Mesa, Quận Cam.
Lê Khiết, Trưởng Ban Tổ Chức của Hội Tết Sinh Viên lần thứ 40, cho biết, “Chủ Tịch và Các Giám Đốc trong Ban Tổ Chức đã lấy làm đáng tiếc khi phải thông báo rằng Hội Chợ Tết 2021 sẽ được đình hoãn cho đến năm 2022.

“Sự an toàn và sức khỏe của chúng tôi và của cộng đồng là điều quan trọng nhất đưa đến quyết định đình hoãn. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi đã theo dõi các tin tức địa phương và toàn quốc, cũng như các hướng dẫn an toàn của chính phủ liên bang và tiểu bang, để đi đến kết luận rằng COVID-19 sẽ tiếp tục là mối đe dọa hàng đầu cho công chúng và cho chúng tôi trong tương lai.”

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements