Monday, 27/08/2018 - 10:58:29

Santa Ana khuyến khích dân tham gia tiến trình tái phân chia bản đồ các khu vực cử tri, dự các buổi tiếp xúc cộng đồng

Dưới đây là thông báo của Thành Phố Santa Ana, về việc vẽ lại bản đồ khu vực cử tri, để người dân có thể bỏ phiếu chọn nghị viên một cách công bình hơn, đặc biệt là cho cử tri Mỹ gốc Á Đông mà trong đó có rất nhiều người Việt Nam.

Hội đồng Thành phố Santa Ana sẽ tổ chức một loạt các buổi Hội Thảo Cộng Đồng và các buổi Trưng Cầu Dân Ý để xem xét việc sửa đổi ranh giới của khu vực nhằm tuân theo luật liên bang và luật California, bao gồm Đạo Luật về Quyền Bầu Cử của California (CVRA).

Ranh giới khu vực đã được phân chia lần cuối là vào tháng Giêng, 2012. Kể từ đó, Thành Phố nhận được văn kiện cho rằng hệ thống bầu cử tổng quát của Thành Phố, theo đó thành viên hội đồng được bầu bởi tất cả cử tri trong thành phố, là vi phạm điều lệ của CVRA bởi vì cho rằng việc bầu cử hiện nay là cản trở người Mỹ-gốc-Á Châu (nhóm được bảo vệ) bầu cho ứng viên họ chọn lựa hoặc có thể tạo ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử vào Hội Đồng Thành Phố Santa Ana.

Sau khi nhận được phản ứng này, Hội Đồng Thành Phố quyết định tổ chức tu chính hiến chương cho cuộc Tổng Tuyển Cử Địa Phương vào ngày 6 tháng 11, 2018 để các cử tri trong Thành Phố có thể quyết định có nên thay đổi phương pháp bầu các thành viên hội đồng thành phố theo hệ thống bầu từng khu vực mà mỗi Nghị Viên phải cư trú trong khu vực mà họ đại diện và phải được bầu bởi các cử tri của khu vực đó.

Hội đồng Thành phố sẽ xem xét việc thay đổi ranh giới từng khu vực để đảm bảo rằng chúng phù hợp với luật liên bang và tiểu bang, bao gồm cả CVRA. Tiến trình tái phân định ranh giới mỗi khu vực sẽ bao gồm một số cuộc họp cộng đồng và phiên điều trần công khai để tạo điều kiện thuận lợi cho những người quan tâm có cơ hội đóng góp ý kiến về việc phân chia ranh giới khu vực.

Các buổi họp cộng đồng

Các buổi Họp Tiếp Xúc Cộng Đồng sẽ bắt đầu với một trình bày và hướng dẫn dân chúng về việc chuyển tiếp các cuộc bầu cử theo cách thức bầu theo khu vực và tiến trình của Thành Phố trong việc thông qua việc phân chia ranh giới khu vực. Chuyên Gia Về Nhân Số Học sẽ trình bày về các đề án thiết xuất lập bản đồ mẫu tại các Buổi Họp Tiếp Xúc Cộng Đồng, bao gồm Kế Hoạch D được bao gồm như một phần của Vấn đề 75B của cuộc họp Hội Đồng Thành phố vào ngày 15 tháng Năm, 2018, và cần sự đóng góp ý kiến của cộng đồng.
Buổi họp cộng đồng đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 27 tháng Tám. Các buổi họp kế tiếp sẽ được thực hiện vào:
- Thứ Năm, ngày 30 tháng Tám, lúc 10 giờ sáng tại I glesia De Dios Pentecostal, 1025 W. Memory Lane, Santa Ana.
- Thứ Năm, ngày 6 tháng Chín, lúc 6 giờ chiều tại Southwest Senior Center, 2201 W. McFadden Ave., Santa Ana.
- Thứ Hai, ngày 10 tháng Chín, lúc 6 giờ chiều tại Delhi Community Center, 505 E. Central Ave, Santa Ana.

- Thứ Bảy, ngày 15 tháng Chín, lúc 10 giờ sáng tại Salgado Recreation Center 706 N. Newhope St., Santa Ana.

Lịch trình điều trần công khai

Hiến Chương Thành Phố buộc các phạm vi khu vực có dân số ngang nhau và Hội Đồng Thành Phố phải có ít nhất một (1) phiên điều trần công khai để xem xét việc sửa đổi các ranh giới đó. Thành phố sẽ tổ chức bốn (4) phiên điều trần công khai để xem xét việc phân chia ranh giới khu vực trong vài tháng tới.
Hai phiên điều trần đầu tiên rất là quan trọng bởi vì sẽ giải thích quá trình tái phân chia ranh giới, xem xét các yếu tố được sử dụng để sửa đổi ranh giới khu vực, và cho phép cư dân đóng góp ý kiến về việc phân chia ranh giới tiềm năng cho khu vực của họ.

Hai phiên điều trần này sẽ xúc tiến việc tạo (các) bản đồ khu vực mới sẽ được đề nghị. Phần còn lại của các phiên điều trần sau sẽ được xem xét (các) bản đồ được đề nghị, chọn bản đồ ưu tiên và cuối cùng là áp dụng bản đồ khu vực mới được thực hiện. Lịch trình các phiên điều trần công khai như sau:
Hai (2) buổi Điều Trần Công Khai để xem xét lại tiến trình sửa đổi ranh giới khu vực, lắng nghe ý kiến của người dân về đề nghị việc phân chia ranh giới khu vực của họ và nhận hướng dẩn của Hội Đồng Thành Phố về các tiêu chuẩn cần được xem xét khi thiết lập bản đồ ranh giới mới của các khu vực.
- Thứ Ba, ngày 4 tháng 9 lúc 5:45 chiều. – Phiên họp thường xuyên của Hội Đồng Thành Phố, Phòng Họp Hội Đồng, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.
- Thứ Ba, 18 tháng 9 lúc 5:45 chiều - Phiên họp thường xuyên của Hội Đồng Thành Phố, Phòng Họp Hội Đồng, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Hai (2) Điều trần công khai để ghi nhận ý kiến của cư dân về nội dung của bản thảo bản đồ các khu vực và tiến trình bầu cử, chọn một bản đồ thích hợp, và giới thiệu một nghị quyết để công nhận.
- Thứ Ba, ngày 16 tháng 10 lúc 5:45 chiều - Phiên họp thường xuyên của Hội Đồng Thành Phố, Phòng Họp Hội Đồng, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

- Thứ Ba, ngày 30 tháng 10 lúc 5:45 chiều - Phiên họp thường xuyên của Hội Đồng Thành Phố, Phòng Họp Hội Đồng, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Pháp lệnh cuối cùng của quy định là để thiết lập các ranh giới mới cho các Khu Vực. Theo Điều lệ Thành phố, việc phê chuẩn các Ranh giới Khu Vực mới cần phải có năm (5) phiếu hậu thuẩn.
- Thứ Ba, ngày 20 tháng 11, lúc 5:45 chiều - Phiên họp thường xuyên của Hội Đồng Thành Phố, Phòng Họp Hội Đồng, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Để minh bạch và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, thành phố đang cung cấp thông tin về tiến trình tái phân chia ranh giới của các khu vực trên trang web của Thành Phố và đã thiết lập đường dây điện thoại để người dân có thể liên lạc là số (714) 647-2520.

Làm thế nào đóng góp ý kiến? Các bản đồ sẽ được Hội Đồng Thành Phố phê chuẩn sẽ được đăng tải trên trang web của thành phố ngay sau khi được hoàn tất.

Nếu quí vị không thể tham dự các buổi điều trần công cộng thì vẫn có thể gởi kiến nghị của quí vị bằng văn bản đến cho Thư Ký của Hội Đồng bằng thư đến City of Santa Ana, 20 Civic Center Plaza – M30, Santa Ana, CA 92701 hay qua email đến ecomments@santa-ana.org (về “City Council meeting”) trước 3:00 giờ chiều ngày diễn ra buổi trưng cầu; email được nhận sau thời điểm đã nêu trên sẽ được lưu giữ cho công chúng xem xét vào ngày sau buổi trưng cầu.

Liên lạc với ai nếu có thắc mắc? Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc với Thư Ký Hội Đồng Thành Phố tại 714-647-6520 hay gửi email đến Thư Ký của Hội Đồng, Maria Huizar mhuizar@santa-ana.org

Có thể lấy thêm thông tin ở đâu? Tất cả báo cáo của các nhân viên cho Hội Đồng Thành Phố để duyệt xét đều có đầy đủ để mọi người xem qua công khai tại Văn Phòng Thư Ký Hội Đồng Thành Phố trong giờ làm việc và được đăng trên trang web của Thành Phố vào ngày thứ Sáu trước buổi họp Hội Đồng tại: http://www.santa-ana.org/coc/granicus.aspSPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising