Wednesday, 21/11/2018 - 11:20:04

Quán Tứ ân ngày Tạ Ơn

Quán bốn ơn
1. Xin cám ơn cha mẹ đã cho tôi sự sống, thương yêu và nuôi dưỡng tôi khôn lớn.
2. Xin cám ơn thầy tổ đã chỉ dạy cho tôi biết đạo để sống đời giải thoát, hạnh phúc.
3. Xin cám ơn quốc gia nơi tôi đang sống, đã đón nhận và cho tôi một quê hương.
4. Xin cám ơn tất cả mọi người và mọi loài đã đóng góp vào cuộc sống của tôi.
(Thích Trí Siêu)

Hai mẹ con người Hmong trong một ngày yên bình trên cao nguyên Việt Nam. (Getty Images)


Tứ ân là bốn cái ơn. Phật dạy các hàng đệ tử phải báo đáp bốn cái ơn, là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn đất nước, và ơn chúng sanh.

1. Ơn cha mẹ
Cha mẹ sanh thành nuôi dạy con cái, công ơn rất lớn. Công ơn ấy rất rõ rệt, cho nên tất cả các nhà luân lý xưa nay, đều dạy người phải báo đáp công ơn cha mẹ. Theo đạo Phật người ta đầu thai vào nhà này hay nhà khác, không phải là không có nhân duyên và những nhân duyên ấy, đã được tạo ra từ các kiếp trước. Trong hiện tại, lòng thương của cha mẹ đối với con cái rất là to lớn, đến nỗi có thể vì con mà hy sinh tất cả. Lòng thương yêu ấy, sự chăm sóc ấy, tạo ra cho người con cái bổn phận báo hiếu cha mẹ, báo hiếu về sự cung cấp bằng vật chất, báo hiếu bằng sự yêu mến kính trọng về tinh thần. Hơn nữa, người đạo Phật còn tìm cách khuyên cha mẹ học hỏi tu tập Phật pháp, để cho được giải thoát. Vì thế mà người xuất gia, mặc dầu thoát ly gia đình, vẫn có thể báo hiếu cha mẹ một cách thiết thực.

2. Ơn thầy bạn
Cha mẹ nuôi về vật chất, thầy bạn nuôi về tình thần, ơn ấy rất lớn. Những bạn có thiện hữu và ác hữu, chỉ có thiện hữu giúp cho hiểu biết điều hay, lẽ phải, bỏ dữ, làm lành, thì mới là ân nhân. Báo ơn thầy bạn, người đạo Phật chỉ yếu là báo ơn Tam Bảo, nghĩa là báo ơn Phật, bằng cách cứu độ chúng sanh, phục vụ chúng sanh, báo ơn Pháp bằng cách lưu thông và tuyên dương Phật pháp, báo ơn Tăng bằng cách phát triển và củng cố đoàn thể đệ tử Phật, trên tinh thần lục hòa, ngũ đức, bằng cách giúp đỡ những người tu học và tuyên dương Chánh pháp.

3. Ơn đất nước
Chính quyền có bổn phận bảo vệ chủ quyền đất nước, hết lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của dân, giúp dân được an cư lạc nghiệp thì mới thật có ơn. Đối với một đất nước biết lo cho dân như thế, Phật tử cần phải tận tâm giúp đỡ nhà nước phục vụ lợi ích của người dân, của tổ quốc, cần khuyến khích chính quyền hãy tôn trọng dân chủ, nhân quyền, để mọi người được sống trong bình an.

4. Ơn chúng sanh
Nếu kể từ vô lượng, vô số kiếp, thì tất cả chúng sanh đều có ơn và cần phải báo đáp tất cả chúng sanh. Cuộc sống mà chúng ta đang có được cũng là nhờ sự cung cấp của các chúng sanh khác, từ thức ăn, quần áo, nhà ở, cho đến những món ăn về tinh thần. Không có sự cung cấp ấy, thì chúng ta không thể sống được, đó là một ơn rất lớn, cần phải báo đáp bằng cách bảo vệ đời sống cho nhân loại, cho mọi loài mà chúng ta có thể làm được.

(Trích từ bài của Tâm Minh Lê Đình Thám đang trên mạng Thư Viện Hoa Sen)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Tứ ân
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising