Wednesday, 25/09/2019 - 08:07:04

Quận Cam sợ tiểu bang sẽ phóng thích 10,000 phạm nhân "thú dữ" ra đường

WESTMINSTER - Từ văn phòng của Giám Sát Viên Andrew Đỗ ngày thứ Tư, một thông báo cho biết chính quyền Quận Cam đã yêu cầu Thống Đốc Gavin Newsom phủ quyết một dự luật có thể giảm án cho gần 10,000 tội nhân đại hình tái phạm tội nhiều lần.
Dự Luật Thượng Viện Tiểu Bang SB 136 đệ trình bởi Nghị Sĩ Scott Weiner, (Dân Chủ- San Francisco), sẽ xóa bỏ một năm tù cho những can phạm đã tái phạm tội ác khiến cho những thành phần này tiếp tục phạm tội. Căn Cứ theo Cơ Quan Cải Huấn và Phục Hồi California, ước lượng khoản 10,000 phạm nhân đại hình hiện đang thụ án.
Giám Sát Viên Andrew Đỗ nói trong thông báo, “Dự Luật SB 136 rất nguy hiểm, các nhà lập pháp California đã thẩy ra đường những tên tội phạm không khác gì thú dữ, những thành phần này là mối đe dọa khủng khiếp cho cộng đồng.”

Hôm thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã đồng thanh chấp thuận Nghị Quyết của Giám Sát Viên Andrew Đỗ khẩn cầu Thống Đốc Newsom hãy phủ quyết dự luật gây nhiều tranh cãi này.
Dự Luật SB 136 đã bị một số người chống đối từ cả hai đảng trong quốc hội tiểu bang, từ những tổ chức bảo vệ quyền của nạn nhân, các công tố viên, các cơ quan công lực, kể cả Hiệp Hội Biện Lý California và Hiệp Hội Cảnh Sát Tiểu Bang California, 16 nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ cầm quyền đã chống đối dự luật này.
Dân Biểu Jim Cooper thuộc Đảng Dân Chủ ở Sacramento nói với hãng tin AP, “Làm Luật phải có trách nhiệm ở một mực độ nào.”
Dự Luật SB 136 xuất hiện vào lúc California đã phóng thích sớm hàng chục ngàn tội nhân. Đến nay ước tính có khoản 48,298 được phóng thích ra khỏi các trại giam của tiểu bang nhiều hơn so với năm 2006.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising