advertisements
Wednesday, 17/06/2020 - 06:09:28

Quận Cam: Nhiều người muốn tái ban hành lệnh đeo khẩu trang


Khách bộ hành mang khẩu trang trong lúc băng ngang một tiệm cà phê Starbucks bên trong thương xá South Coast Plaza ở Costa Mesa, Quận Cam, Nam California hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 6, 2020. (Bing Guan/ Bloomberg via Getty Images)

SANTA ANA – Những người ủng hộ lệnh đeo khẩu trang tại Quận Cam đã xuất hiện tại phiên họp của Hội Đồng Giám Sát vào tối thứ Ba, nhằm yêu cầu hội đồng tái ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang.

Hai phe ủng hộ và chống khẩu trang đã gây sự rất hung hăng với nhau, buộc Hội Đồng Giám Sát phải chuyển cuộc họp công khai thành phiên họp kín. Nhiều lãnh đạo nghiệp đoàn và cơ sở thương mại đã ủng hộ lệnh đeo khẩu trang, nói rằng họ muốn bảo đảm mọi người “đều bảo vệ bản thân và cả người khác, bằng cách đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.”

Vào tuần trước, nữ giám đốc Sở Y Tế Orange County đã phải từ chức, do quá lo ngại trước sự đe dọa của những người phản đối lệnh đeo khẩu trang. Bác Sĩ Nichole Quick cho biết nhiều người đã đến biểu tình ở trước nhà riêng của bà, và thậm chí bà còn nhận cả những lời dọa giết.

Người kế nhiệm bà Quick, Bác Sĩ Clayton Châu, đã hủy bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại Quận Cam vào ngày 11 tháng 6. Một thỉnh nguyện thư trên trang Change.org, kêu gọi các lãnh đạo Quận Cam tái ban hành lệnh đeo khẩu trang, đã nhận được hơn 30,000 chữ ký vào sáng thứ Tư. Liên Đoàn Lao Động Orange County (OCLF) cho biết họ sẽ quay lại phiên họp của Hội Đồng Giám Sát vào thứ Ba tới, để yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong quận hạt.


Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements