advertisements
Tuesday, 25/08/2020 - 05:51:47

Quận Cam mở thêm điểm xét nghiệm Covid-19


Rigina Nguyen, 15 tuổi, đang tự lấy mẫu thử nghiệm tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 miễn phí ở  trường Santa Ana and Rancho Santiago Community College thuộc thành phố in Santa Ana, Quận Cam ngày 22 tháng 8, 2020. (Getty Images)

 

COSTA MESA - Điểm xét nghiệm Covid-19 thứ 2 của Orange County sẽ được khai trương vào thứ Tư tại trung tâm hội chợ Oc Fair ở Costa Mesa, theo viên chức quận hạt thông báo vào thứ Ba.

Những cư dân OC hội đủ các tiêu chuẩn về Y tế công cộng có thể ghi danh để lấy hẹn xét nghiệm trên trang web occovid19.ochealthinfo.com.

Địa điểm xét nghiệm tại Costa Mesa sẽ bắt đầu mở cửa từ thứ Tư, làm việc từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Vào 6 tuần trước, quận hạt đã mở địa điểm xét nghiệm đầu tiên tại Trung Tâm Hội Nghị Anaheim (Convention) ở thành phố Anaheim.

Những người có thể lấy hẹn xét nghiệm là những người được coi là ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y Tế California, gồm những người có triệu chứng, người có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19, nhân viên lực lượng khẩn cấp, cư dân và nhân viên các viện dưỡng lão, và nhân viên các ngành thiết yếu.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements