Saturday, 04/08/2018 - 10:53:39

Quận Cam kiện yêu cầu ngưng chương trình cung cấp kim chích ma túy miễn phí

SANTA ANA - Quận Cam đã đồng ý nạp đơn kiện để yêu cầu chấm dứt chương trình do tiểu bang chấp thuận cấp phát kim chích ma túy miễn phí tại bốn thành phố Anaheim, Costa Mesa, Orange, và Santa Ana.

Trong một phiên họp khẩn cấp ngày thứ Sáu 3 tháng 8, 2018, toàn thể Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã đồng ý đề nghị của Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ là quận Cam phải nạp đơn kiện tiểu bang để chấm dứt chương trình cung cấp kim chích ma túy lưu động, bắt đầu áp dụng vào ngày thứ Hai, 6 tháng 8, 2018.

Luật Sư Andrew Đỗ phát biểu, “Chương trình tặng không các kim chích ma túy là một đe dọa nguy hiểm cho sự an toàn công cộng. Những người nghiện ma túy sử dụng các kim chích này sau đó vất các mũi kim dơ bẩn cùng khắp nơi trong cộng đồng, tạo nên những mối nguy hại cho con em chúng ta.”

Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhấn mạnh, “Chúng ta sẽ không cho phép các vỉa hè, công viên , và thư viện trở thành những nơi mà những người sử dụng kim chích biến thành những thùng rác của họ.”

Chương trình 20 mũi kim cho mỗi 1 người. Trình Thay Đổi Kim Chích Quận Cam đã không cung cấp một kim sạch để đổi lấy một mũi kim đã dùng rồi bởi người nghiện ma túy. Thay vào đó, một người nghiện ma túy có thể nhận đến mức độ là 200 mũi kim chích xuyên qua chương trình này.

Các nhà hoạt động xã hội đứng đàng sau chương trình này đã cho tuần báo OC Weekly biết, “Mỗi người đổi những mũi kim dơ có thể nhận được số lượng tương đương như vậy cộng thêm 20 mũi kim. Con số ống chích có thể nhận là 200 ống không kể bất cứ trường hợp nào.”

Những người ủng hộ chương trình này đã sử dụng những dữ kiện cũ không còn thích hợp với những đòi hỏi của các địa điểm đã được lựa chọn và những địa điểm này phải cho thấy sự gia tăng nhanh chóng trong việc lây nhiễm.

Từ năm 2016 đến năm 2018, Chương Trình Trao Đổi Kim Chích đã cung cấp hàng ngàn các ống chích cho ít nhất 12,000 người tại Santa Ana, dưới giấy phép được thành phố chấp thuận.

Phần nhiều các mũi kim này sau cùng được vất thải tại khu vực tập trung bất hợp pháp của những người vô gia cư tại Lòng Sông Santa Ana và tại khu vực tòa Thị Chính. Hồi mùa Đông, nhân viên Quận Cam đã phải thậu hồi 14,000 mũi kim, phần lớn có nguy cơ bị lây nhiễm, chỉ trong vòng một khu vực dài 4 dặm trên viùng đất công cộng.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ kết luận, “Chương trình này đã được chứng minh là thất bại.”
Chương trình trao đổi kim chích đã chuyển những những nguy hại sức khỏe từ người nghiện ma túy sang cộng đồng cư dân, cùng các nhân viên của chính phủ.

Mỗi năm, có hơn 1.8 triệu mũi kim không tìm được tại thành phố San Francisco, là nơi có chương trình trao đổi kim chích lớn nhất trên toàn California. Các người khách sử dụng hệ thống xe điện BART đã nói hệ thống chuyên chở này trở thành nơi chứa chấp các mũi kim bẩn.
Ngoài việc đi kiện, Giám Sát Viên Andrew Đỗ kêu gọi cư dân ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Bộ Y Tế Tiểu Bang thâu hồi lại giấy phép nói trên.


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising