Wednesday, 23/05/2018 - 08:19:47

Quận Cam cung ứng thêm các giường ngủ tạm thời cho các bệnh nhân tâm thần


Những túp lều của người vô gia cư tại Los Angeles. (Getty Images)

SANTA ANA - Hội Đồng Giám Sát Quận Cam hôm thứ Ba, 22 tháng 5, 2018 đã chấp thuận một ngân khoản lên đến $4.5 triệu Mỹ Kim trong Quỹ Đặc Trách Chăm Sóc Tâm Thần để cung ứng thêm 48 giường ngủ tạm thời cho các người vô gia cư hiện đang được chăm sóc tâm thần hoặc cai nghiện ma túy.

Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam phát biểu, “Chúng tôi đang sử dụng các ngân khoản dành riêng để chữa trị tâm thần cho một số các thành phần vô gia cư. Quận Cam tiếp tục gia tăng khả năng các chương trình nhằm cải thiện đời sống của thành phần cư dân này, nhưng đây chỉ là những biện pháp có tính cách tạm thời. Chúng ta cần phải có một giải pháp gia cư thường trực và đồng đều tại mỗi thành phố trong quận hạt.”
Trong ba năm tới các Tổ Chức Thiện Nguyện có uy tín tại Quận Cam như Grandmas House of Hope và Friendship Shelter, sẽ giúp những cá nhân và gia đình thuộc thành phần vô gia cư được tiếp cận đến những chăm sóc tâm thần, điều trị cai nghiện ma túy, và những sự chăm sóc y tế cần thiết cũng như những dịch vụ khác trong khi chờ đợi một giải pháp cung cấp gia cư dài hạn. Chương trình được cung cấp bởi ngân khoản của quận hạt từ Đạo Luật Dịch Vũ Sức Khỏe Tâm Thần( Mental-Health Services Act).

Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhấn mạnh, “Mục đích của chương trình cung ứng nơi cư ngụ tạm thời này với sự giúp đỡ bao gồm mọi dịch vụ cần thiết trong khi chờ tiến đến một giải pháp gia cư thường trực.”
Chương trình cung cấp nơi tạm nghỉ cho thành phần vô gia cư dành riêng cho người lớn thuộc thành phần vô gia cư, những cặp vợ chồng hay gia đình đã đệnh bệnh liên hệ đến tâm thần nghiêm trọng hay thường trực. Để có thể ghi danh vào chương trình này, người tham dự phải có tình thần trách nhiệm với những nỗ lực trong việc bảo đảm để có thể hưởng sự trợ cấp gia cư thường trực, với một tiến trình và hồ sơ chứng minh tinh thần trách nhiệm này.
Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết, “Với những người thật lòng muốn giúp đỡ chúng tôi sẽ tìm mọi khả năng để giúp họ tiếp cận với các dịch vụ.”
Quận Cam đang tiếp tục những nỗ lực để thực hiện việc cải thiện vấn nạn vô gia cư. Hồi đầu tháng này, Quận Cam đã chấp thuận một ngân khoản $1.6 triệu để giúp người vô gia cư từ khu giải tỏa dọc bờ lề lòng sông Santa Ana và khu thị chính của thành phố này.
(Trích từ thông báo từ Văn Phòng Andrew Đỗ)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp