Tuesday, 23/03/2021 - 10:34:57

Phụ nữ hiếm muộn bắt cóc em bé mới 1 tháng


Phương tại phòng công an, và em bé được về với gia đình. (Người Lao Động)

 

BUÔN MÊ THUỘT - Nguyễn Lê Hoàng Phương, 28 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bị bắt vvì tội bắt cóc một em bé từ tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời khai của phụ nữ này, vì không có khả năng sinh con nên chị ta sử dụng mạng xã hội rồi làm quen với chị Nhi mới sinh con, sau đó, đến phòng trọ của chị Nhi chơi rồi lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ bế đứa con của chị Nhi ra đón taxi từ Gia Lai đến thành phố Buôn Ma Thuột, sau đó lên xe đò để trốn thì bị bắt vào chiều thứ Hai. Phương và em bé đã ngồi trên một xe khách đang trên đường đi từ Đắk Lắk tới Sài Gòn.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vì không sinh đẻ được nên bắt có con mới đẻ của người ta làm con của mình. Sao con mụ này NGU QUÁ vậy ? Thiếu gì gái CHỬA HOANG, đẻ song rồi muốn cho đi. Chỉ việc lân la đến các phòng sinh, thấy ai đẻ xong muốn cho đi thì chỉ việc đến xin. Chỉ sợ NHIỀU QUÁ, NUỐI KHÔNG XUỂ
Advertising