Thursday, 18/10/2018 - 09:11:45

Phỏng vấn ông Lê Công Tâm: Ứng Cử Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley


Ứng cử viên Lê Công Tâm đang trả lời phỏng vấn của Viễn Đông tại tòa soạn ngày 16 tháng 10, 2018. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Kết thúc cuộc phỏng vấn, một lần nữa, ông cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông và rất mong cư dân Fountain Valley ủng hộ ông trong kỳ bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Các tin khác
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising