Wednesday, 20/09/2017 - 08:17:55

Phóng sinh muôn loài

Thơ KHẢ NAM(Nguyễn Khả Nam/ Facebook)

Chỉ là sau một buổi chiều

Lỡ miệng ngậm phải lưỡi câu... tiêu đời
Thân tôi bị đem ra chợ
Kể từ đây biết đời mình tối đen

Thịt trâu, thịt chó, thịt bò
Bên cạnh thịt cá... họ hàng nhà tôi
Xung quanh đẫm máu tơi bời
Lát nữa cũng đến lượt mình mà thôi

(Nguyễn Khả Nam/ Facebook)

May thay có người cứu thân
Từ nơi cõi chết anh mang ra hồ
Ơn này chẳng biết đền sao
Nghe lời anh nói từ nay tu Phật

Nguyện cho ai đọc bài này
Đều khởi tâm sẽ phóng sinh muôn loài
Phước báu gìn giữ cho đầy
Cùng đem hồi hướng nhà nhà an vui.


(Nguyễn Khả Nam/ Facebook)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp