Tuesday, 14/04/2020 - 04:02:13

Phòng ghi danh bầu cử sẽ trắc nghiệm kết quả bầu cử


 

WESTMINSTER - Phòng Ghi Danh Bầu Cử sẽ tiến hành thủ tục trắc nghiệm kết quả đếm phiếu để kiểm nhận kết quả bầu cử bãi nhiệm vào ngày thứ năm, 16 tháng 4, vào lúc 10 giờ sáng. Đây là thủ tục thông thường và bắt buộc theo qui định bởi luật tiểu bang và liên bang trong tất cả các cuộc bầu cử để xác nhận kết quả đếm phiếu bằng tay ăn khớp với kết quả đếm bằng máy. Quần chúng có thể theo dõi tiến trình trắc nghiệm này qua livestream ở địa chỉ www.ocvote.com/rla

Thêm vào đó, Phòng Ghi Danh Bầu Cử vẫn luôn điều tra hay cứu xét mọi báo cáo hay nghi ngờ mọi tình trạng gian lận hay bất thường trong tiến trình bầu cử. Nếu có bằng chứng cụ thể, họ có thể duyệt kỹ hơn các loại phiếu bầu, từ thành phần nào hay trong trường hợp nào. Kết quả bầu cử chính xác, công bình và theo luật định là một điều tối quan trọng để đem lại niềm tin cho các cử tri và công dân trong bất kỳ cuộc bầu cử nào. Hầu hết mọi vi phạm cố ý là vi phạm hình sự theo luật bầu cử hay luật hình sự của tiểu bang cũng như của liên bang.

Trong nhiều ngày qua, phía vận động bãi nhiệm đã loan truyền nhiều tin đồn cho rằng có vấn đề gian lận có hệ thống từ phía vận động chống bãi nhiệm, cụ thể là cáo buộc tự in các phiếu bầu và tráo đổi các phiếu bầu nhận được từ cử tri. Các phiếu bầu không thể được in tại nhà trừ khi được phép đặc biệt của Phòng Ghi Danh Bầu Cử. Thêm vào đó, tất cả các phiếu bầu, kể cả các phiếu bầu tự động in, đều có mã số riêng biệt và các phiếu bầu in lại không được dùng cho cử tri khác vì sẽ không được đếm hay công nhận. Hơn nữa, việc khai gian, in thêm phiếu bầu để gian lận hay tráo đổi phiếu bầu của cử tri là một vi phạm tội hình sự rất nghiêm trọng vì mỗi phiếu bầu là mỗi tội hình sự và hình phạt cứ thế mà nhân lên.

Việc loan truyền các tin đồn này dựa trên sự thiếu hiểu biết về thủ tục kiểm phiếu, thể lệ bầu cử hay bịa đặt để bôi nhọ thành quả bầu cử thật vang dội của khối cử tri gốc Việt. Đây là hành động rất thông thường của nhóm vận động bãi nhiệm từ những ngày đầu, với sự tiếp tay của một số thành phần người Việt Nam, đã liên tục bôi nhọ các vị dân cử gốc Việt từ cộng đồng Việt Nam vì những cáo buộc như tham nhũng, hối lộ hay băng đảng mà họ biết là không có một bằng chứng phạm luật gì hết.

Kết quả bầu cử sẽ được công nhận chính thức vào khoảng ngày thứ Sáu, 17 tháng 4. Kết quả sau đó sẽ được gởi đến Hội Đồng Thành Phố Westminster để công nhận chính thức trong phiên họp hội đồng thành phố kế tiếp. Theo kết quả bầu cử vào cuối ngày thứ Hai, 13 tháng 4, kết quả bầu cử vẫn ở tỉ lệ gần 60% bác bỏ bãi nhiệm và 40% hỗ trợ. Đây là một kết quả được coi là áp đảo trong một cuộc bầu cử và phản ảnh ước muốn của đa số cử tri tại Westminster cũng như tuyệt đại đa số cử tri gốc Việt tại đây.

(Nguồn: Press release của Committee Against Recall - Ủy Ban Vận Động Chống Bãi Nhiệm)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
Bình luận
Người dân đã nói: Sau kỳ kiểm phiếu lần này nhóm bãi nhiệm không còn lý do gì để vụ khống nữa ,hãy lo làm người tốt để làm gương cho các thế hệ trẻ
advertisements
advertisements