Thursday, 27/08/2020 - 06:31:43

Phêrô can ngăn Chúa Giêsu


Câu chuyện thử thách của Chúa Giêsu khi Ngài nói “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy” trong tranh vẽ của họa sĩ Duccio Di Buoninsegna.


Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG
Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước, chúng ta được nghe Thánh Phêrô, đại diện cho các môn đệ, tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” khi Chúa hỏi các ông, “Phần các con, các con bảo Thầy là ai.” Dường như các ông chỉ hiểu được Chúa Giêsu là Đức Kitô, nhưng không biết được thân phận của Đức Kitô sẽ phải chịu những cực hình gì sắp xảy ra. Do vậy, khi nghe Chúa Giêsu nói với các ông rằng Ngài sẽ phải đi Giêrusalem để chịu cực hình và bị giết, Phêrô liền lên tiếng ngăn cản Chúa, “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu.”

Không ngờ lời can ngăn này, xem ra là một phản ứng tự nhiên, lại làm phật lòng Chúa. Ngài mắng Phêrô: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người.”

Đây chính là điểm chúng ta cần dành thời giờ để tìm hiểu và suy tư.

Theo sự hiểu biết “thuộc về loại người” như Chúa Giêsu quở trách Phêrô, thì Phêrô cũng như bao nhiêu những người Do Thái khác có chung một suy nghĩ rằng Đấng Messia phải là một nhân vật có uy quyền xuất chúng và danh dự bất khả xâm phạm. Ngài không thể bị bắt và bị giết chết một cách dễ dàng và nhục nhã như vậy. Đối với Phêrô, hình ảnh của Đấng Messia phải chịu đau khổ và nhục hình của thập giá là một chuyện không thể tin nổi. Do vậy, lời can ngăn của Phêrô là một phản ứng tự nhiên của một người môn đệ lo cho Thầy, và ai trong chúng ta, nếu ở trong hoàn cảnh của Phêrô, cũng sẽ lo cho Chúa tương tự như vậy, nhưng có điều không ngờ là Phêrô đã bị Chúa nặng lời mắng cho là Satan.

William Barclay, một nhà chú giải Thánh Kinh nổi tiếng, nói rằng Chúa mắng Phêrô không phải vì Ngài đang giận dữ, nhưng vì Ngài muốn cho Phêrô hiểu rằng ông đang làm công việc của Satan. Theo tiếng Hy Lạp, Satan có nghĩa là Kẻ Chống Đối. Lời can ngăn của Phêrô mang nội dung và hình thức tương tự như cách ma quỷ cám dỗ Chúa trong sa mạc. Sau lần thử thách đó, Chúa đã đề cao cảnh giác sự trở lại của nó như Phúc Âm Thánh Luca tường thuật, “Và khi ma quỉ đã xong mọi chước cám dỗ, thì nó lìa bỏ Ngài mà đợi dịp khác” (Lc 4:13). Biết được ma quỷ trở lại để cám dỗ Ngài, nên Chúa Giêsu cũng đã quát mắng việc làm của nó như lần Ngài chịu cám dỗ trong sa mạc.

Chúa Giêsu không hẳn mắng Phêrô là Satan, nhưng tư tưởng của Phêrô là hành vi của kẻ chống đối ý định của Thiên Chúa. Nó không muốn Chúa Giêsu đi trọn con đường thập giá, nhưng Chúa Giêsu quyết tâm, chỉ có con đường thập giá mới đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại. Do vậy, Chúa đã nói với các môn đệ của Ngài: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.”

Chúa Giêsu đã đi trọn con đường thập giá, và Chúa muốn các môn đệ của Ngài cũng phải vác thập giá của chính mình mà bước đi trên con đường đó. Ma quỷ đã thất bại trong sa mạc và quyết theo đuổi Chúa cho đến cùng. Lần này mưu kế của nó nguy hiểm hơn vì nó dùng chính người môn đệ thân tín của Chúa để thực hiện ý đồ phản nghịch lại Thánh Ý của Chúa. Chúa Giêsu đã nhận ra âm mưu của nó và đã bắt chúng “lui ra đằng sau” chứ không được đứng trước Chúa.

Con đường thập giá là con đường duy nhất để cứu chuộc nhân loại. Nếu có con đường nào khác tốt hơn, chắc chắn Chúa đã cho con đường đó. Vì muốn chúng ta được thông phần vinh quang với Ngài, nên đã mời gọi chúng ta vác thập giá của chính mình mà theo Ngài. Điều cần lưu ý ở đây là ma quỷ đã cám dỗ Chúa từ bỏ thập giá của Ngài, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua bất cứ ai theo Ngài. Chúng ta hãy học hỏi nơi Chúa, cảnh giác âm mưu của nó trong mọi hoàn cảnh.

Từ khóa tìm kiếm:
Phêrô can ngăn Chúa Giêsu
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements