Wednesday, 23/01/2019 - 07:27:12

Phép lạ tiệc cưới Cana


Bức tranh này do Giotto di Bondone vẽ vào thế kỷ thứ 14, mô tả tiệc cưới tại Cana, nơi Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên khi Ngài biến nước thành rượu. (Wikipedia)

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của một trong bốn sách Tin Mừng. Khi tường thuật lại cuộc đời của Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng, thánh Gioan đã kể lại bảy phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm: Phép lạ Chúa biến nước thành rượu tại Cana, phép lạ chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua cũng tại Cana, phép lạ chữa người bại liệt ở hồ nước tại Bếtdatha, phép lạ hóa bánh cho hơn 5 ngàn người ăn, phép lạ Chúa đi trên mặt nước mà tới với các môn đệ, phép lạ chữa người mù từ khi mới sinh, phép lạ làm cho Lazarô chết bốn ngày sống lại.

Theo các nhà chú giải thì Chúa làm tổng cộng 37 phép lạ được ghi lại trong bốn sách Tin Mừng. Thánh Gioan chỉ ghi lại có bảy phép lạ trong số 37 phép lạ này. Dù là con số tổng cộng là 37, có phải là quá ít hay không? Không phải như vậy! Chúa làm rất nhiều phép lạ. Các sách Tin Mừng thường tóm tắt như thế này: Tất cả những ai đau ốm bệnh tật, bị ma quỷ kềm chế, tới với Ngài đều được Ngài chữa lành. Như thế Chúa đã làm rất nhiều phép lạ, không thể đếm được.

Chính thánh Gioan khi viết lời kết thúc sách Tin Mừng đã kết luận như thế này: “Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20, 30-31).

Thánh Gioan còn nhắc lại một lần nữa trong lời kết cuối cùng: “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.”
Như vậy Chúa đã làm rất nhiều phép lạ. Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, thánh Gioan là thánh sử duy nhất tường thuật lại phép lạ Chúa biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana và đây cũng là phép lạ đầu tiên mà Chúa thực hiện. Chúa Giêsu, Mẹ Ngài, cùng với các môn đệ đã dự tiệc cưới tại Cana. Khi tiệc cưới thiếu rượu, qua lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Chúa đã làm nước hóa thành rượu để cứu giúp đám tiệc và cũng để cứu giúp cô dâu chú rể đã có những giây phút đầu không suôn sẻ.

Chúng ta vẫn mong Chúa làm phép lạ để cứu giúp chúng ta. Ngày xưa Chúa đã làm phép lạ biến nước thành rượu, ngày nay Chúa vẫn làm phép lạ làm cho bánh và rượu trở thành Mình và Máu thánh Ngài trong bữa tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Tham dự tiệc Thánh Thể với lòng chân thành, chúng ta hạnh phúc hơn những người ở tiệc cưới Cana ngày xưa, bởi vì được rước chính Mình và Máu Thánh Ngài.

Khi Chúa làm phép lạ tại Cana, ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum.” Họ đổ đầy tới miệng và khi người quản tiệc nếm thử thì nước đã hoá thành rượu. Nếu chúng ta biết nghe lời Ngài, để đổ đầy các chum, tức là làm theo giáo huấn của Chúa, chúng ta sẽ thấy vô số những phép lạ ban ơn lành Chúa làm, được thực hiện trong cuộc sống và trong gia đình chúng ta.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Phép lạ tiệc cưới Cana
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp