Wednesday, 28/08/2019 - 05:49:40

Pháp Hội Niệm Phật với TT Thích Chúc Thiện tại Chùa Bát Nhã


Thượng Tòa Thích Chúc Thiện (Đạo Tràng Liên Hoa)

 

Thầy Chúc Thiện từ San Antonio, Texas đang hướng dẫn Pháp Hội Niệm Phật từ thứ Ba (27/8) đến thứ Bảy (31/8/2019), tại Chùa Bát Nhã, 4717 W First St, Santa Ana. Phone (714) 571-0473.
Chương trình mỗi ngày:
6:00 am – Trì Chú Lăng Nghiêm
7:00 am – Dùng sáng
8:00 am – Niệm phật, kinh hành, lễ Phật
11:30 am – Thọ trai, nghỉ ngơi
1:30 pm – Niệm Phật, kinh hành, lễ Phật
4:30 pm – Tụng kinh A Di Đà
6:00 pm – Hoàn mãn
Ghi chú: Tối thứ Bảy 31/8 lễ dâng đèn cúng Phật từ 6:00 pm – 6:50 pm.
7:00 pm Pháp Hội Niệm Phật hoàn mãn.

(Nguồn: Tinh Tấn Magazine, https://tinhtan.org)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising