Monday, 27/06/2016 - 09:56:37

Pháp Hội Dược Sư 2 trang nghiêm & hoàn mãn

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Pháp Hội Dược Sư 2 do chùa Bồ Đề, 829 S. Newhope St, Santa Ana, CA 92704 tổ chức vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật vừa qua tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhust St, Fountain Valley, CA 92708 đã diễn ra trang trọng và kết thúc tốt đẹp vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật.

Chư tôn đức nhận “tạ pháp” của ban tổ chức trong nghi thức bế mạc Pháp Hội Dược Sư 2 (Thanh Phong/ Viễn Đông)Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi đến tham dự, trong đó Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới được cung thỉnh chứng minh cho Pháp Hội trong ngày khai mạc.

Đại Đức Thích Đồng Châu, Viện Chủ chùa Bồ Đề cũng là Trưởng Ban Tổ Chức đã tác bạch: “Chúng con từng nghe nguyện thứ bảy của Đức Phật Dược Sư có dạy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, chịu nhiều nỗi khốn khổ, mà hễ nghe danh hiệu ta thì tất cả bệnh hoạn, khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề.

“Hiện diện ngày hôm nay nơi Pháp Hội này. Thiết nghĩ đây là cơ duyên hiếm có để đạo tràng hội chúng được gặp gỡ các bậc pháp sư, đại sư, giảng sư uyên thâm giáo nghĩa Phật học. Được lắng nghe những lời pháp thoại, pháp sư vi diệu. Ngõ hầu trên bước đường tìm về tự thân đạt nhiều lợi ích. Hòa chung trong công tác Phật sự, chùa Bồ Đề chúng con long trọng tổ chức Pháp Hội Dược Sư 2 Khóa Tu, Ngày Cầu Nguyện trong hai ngày 25, 26 tháng 6 năm 2016 tại Saigon Performing Arts Center.

“Trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư tôn đức, sự hiện diện của đông đảo hội chúng. Thay mặt ban tổ chức pháp hội,chúng con xin tuyên bố khai mạc Pháp Hội Dược Sư 2 năm 2016.”
Trong suốt hai ngày Pháp Hội từ lúc khai mạc đến khi bế mạc, Hội chúng luôn niệm Hồng Danh Phật Dược Sư “Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh,” nghe Hòa Thượng Thích Nguyên An Viện Chủ chùa Cổ Lâm Seattle, Washington chứng minh đạo sư thuyết giảng về “Pháp Ngữ Khuyến Tu,” nghe Hòa Thượng Thích Minh Dung giảng về đề tài “Hiểu Rõ Thân Và Tâm Bệnh” và cùng với Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, chủ trì tụng niệm kinh Dược Sư qua đề tài “Hạnh Phúc Trong Tầm Tay.”
Qua ngày thứ hai của Pháp Hội, Đại Sư Tây Tạng Tulku Orgyen Phuntsok đã ban Pháp Quán Đảnh, cầu nguyện tật bệnh tiêu trừ và thuyết giảng đề tài “Ý Nghĩa Pháp Sự Quán Đảnh Dược Sư.” Vào buổi chiều Chủ Nhật Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm chủ trì lễ thí thực cô hồn, thuyết linh hiển cúng cầu siêu thai nhi.
Vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, Hòa Thượng Thích Nguyên An, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hai vị Chứng Minh cho lễ bế mạc cùng với quý Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, Viện Chủ Đại Bi Quán Âm, San Bernadino, Hòa Thượng Thích Quảng Mẫn trú sứ chùa Bát Nhã, Đại sư Tulku Orgyen Phuntsok, một số Lạt Ma Tây Tạng, một số Thượng Tọa và các Sư Cô Thích Nữ Lệ Ý, Thích Nữ Trung Châu, Thích Nữ Hỷ An (chùa Phật Đà San Diego), Thích Nữ Đức Huy, Thích Nữ Nguyên Giác, Thích Nữ Như Hiền (chùa Bát Nhã) được ban tổ chức cung thỉnh lên lễ đài cử hành nghi thức bế mạc.

Hòa Thượng Quảng Thanh trong đạo từ có cho Phật tử biết, nhiều Phật tử tin rằng những người đã quá vãng sau 49 ngày sẽ đi đầu thai nhưng không hẳn thế, vì có nhiều oan hồn vì một lý do nào đó chưa được siêu thoát, còn vất vưởng chưa đi đầu thai được nên Pháp Hội Dược Sư là một phương thế giúp các oan hồn đó được đi đầu thai vào kiếp khác. Do đó, Hòa Thượng tán thán công đức vô lượng của Đại Đức Thích Đồng Châu và Ban Tổ Chức chùa Bồ Đề đã tổ chức Pháp Hội Dược Sư lần thứ 2 thật trang nghiêm lợi lạc và hôm nay được hoàn mãn.

Hòa Thượng Nguyên An cũng ban một đạo từ. Sau khi kể câu chuyện về một em bé bị một em bé khác đã mất nhập vào, Hòa Thượng nói, “Ngày hôm nay các bác sĩ và những nhà khoa học đều tin rằng con người có linh hồn. Sau khi qua đời, cái hồn đó có thể giúp đỡ chúng ta hay có thể tìm cách hại chúng ta tùy theo cái duyên của mỗi người. Cho nên Pháp Hội Dược Sư giúp các oan hồn đó siêu thoát.”

Cũng như HT Quảng Thanh, HT Nguyên An ca ngợi tinh thần hy sinh của Đại Đức Thích Đồng Châu và ban tổ chức đạo tràng chùa Bồ Đề,trong đó có đạo hữu Thiện Giác, Nguyên Bảo và nhiều vị khác.

Sau đạo từ của Hòa Thượng Nguyên An, các nữ phật tử lên lễ đài trao tặng chư tôn đức Tăng, Ni mỗi vị một giỏ quà gọi là “Tạ Pháp.” Đại Đức Đồng Châu cũng trao tặng một nữ Phật tử một giỏ quà và ca ngợi người Phật tử này đã góp công lớn trong việc tổ chức Pháp Hội Dược Sư 2.

Sau đó, chư tôn đức hướng mặt lên lễ đài cùng với hội chúng đồng niệm danh hiệu Phật Dược Sư và Pháp Hội Dược Sư 2 hoàn mãn đúng 8 giờ tối Chủ Nhật 26.6.2016. Mọi chi tiết cần thiết xin liên lạc: Chùa Bồ Đề (714) 548-9088.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp