Wednesday, 25/09/2019 - 07:58:23

Pháp Hội Địa Tạng kỳ thứ 8 tổ chức tại Nghĩa Trang Peek Family

Đại Đức Thích Đức Trí điều hợp buổi lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 9, 2019 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Pháp Hội Địa Tạng lần thứ 8 tại nghĩa trang Peek Family Funeral Home (kế bên tượng Đài Thuyền Nhân) với sự tham dự của rất đông chư tôn đức Tăng Ni, ông Chánh Trị Sự Trần Quang Linh, Quyền Đầu Tộc Thánh Thất Cao Đài Orange County, và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử.

Để mở đầu buổi lễ, Đại Đức Thích Đức Trí, người điều hợp chương trình cung kính thưa, “Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni, sáng hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2019, theo thông lệ hàng năm, Thượng Tọa đạo hiệu Thích Thánh Minh cũng như quý vị trong ban tổ chức long trọng tổ chức Pháp Hội Địa Tạng để cầu nguyện cho chư hương linh Phật tử cũng như cho hương linh cô hồn. Để bắt đầu cho buổi lễ khai kinh bạch Phật hôm nay, chúng con kiện thỉnh quý ngài cùng toàn thể quý vị khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị để cho đạo tràng được trang nghiêm và thanh tịnh.”


Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Ni Sư Phước Quang, cô Linda quỳ gối tác bạch trước bàn thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 


Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí nói sơ lược về Đức Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát được biết đến qua lời nguyện cứu độ cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Vào thời kỳ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh, Ngài nguyện không chứng đến tọa vị nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như vị Bồ Tát từ chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ cõi u minh. Công đức Ngài Địa Tạng muôn thuở khó ví bằng, vì Ngài luôn cứu giúp chúng sanh lúc nguy nan. Niệm danh hiệu của Ngài liền thắng được tai họa. Hãy niệm ngài Địa Tạng để được sống bình an và thưởng thức muôn loài sống an vui tự tại. Nguyện Tam Bảo mười phương luôn soi sáng trí tượng và giúp cho muôn loài luôn sống đầy tình thương. Nguyện công đức lành giúp muôn loài vãng sanh về Tây Phương cực lạc, muôn thuở được an lành.Chư tôn Hòa Thượng chứng minh buổi lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)Pháp Hội Địa Tạng hàng năm được tổ chức tại Peek Family Funeral Home và sự hiện diện của chư tôn trưởng lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư tôn đức Ni là niềm phước báu cho ban tổ chức của chúng con cũng như chư hương linh được an táng tại nghĩa trang này.

Sau đó, Đại Đức Thích Đức Trí cung kính giới thiệu sự quang lâm và chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành và quý Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Thích Thiện Long, Thích Viên Huy, Thích Tuệ Uy... Và Đại Đức xin phép giới thiệu chung chư tôn thiền đức Đức Tăng và chư tôn đức Ni đã quang lâm về đây tham dự và chứng minh cho Pháp Hội Địa Tạng, và cũng xin giới thiệu quý Phật tử đã về thọ trì kinh Địa Tạng. Tiếp đến, Đại Đức Đức Trí cũng xin thưa, Pháp Hội Địa Tạng được tổ chức hàng năm tại Peek Family đó là do Thượng Tọa Thích Thánh Minh cũng như chị Linda là Trưởng Ban Tổ Chức nên xin qúy vị cho tràng pháo tay để tán thán công đức của nhị vị. Đại Đức mời Thượng Tọa Thánh Minh, Ni Sư Phước Quang và chị Linda làm nghi thức tác bạch.

 


Đông đảo Chư Ni tham dự Pháp Hội. (Thanh Phong/Viễn Đông)Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Ni Sư Phước Quang, chị Linda quỳ gối trước chư tôn đức Tăng Ni. Thượng Tọa nói, “Vâng theo hạnh từ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát để cứu độ cho các hương linh. Vì lẽ đó nên chúng con đã phát nguyện đứng ra tổ chức Pháp Hội Địa Tạng và trong suốt 8 năm qua, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của chư tôn đức Tăng, Ni ở vùng Orange County cũng như các tôn giáo bạn và các đài truyền thông, báo chí. Trong những năm trước, chúng con tổ chức hai ngày nhưng có sự góp ý của quý ngài cũng như đồng hương Phật tử, nói chúng ta nên thâu gọn lại một ngày và bỏ bớt những thủ tục rườm rà để cầu nguyện là chính. Do đó, những lần Pháp Hội sau, chúng con không làm như những lần đầu nữa mà theo tâm nguyện của tất cả đồng hương Phật tử. Chư tôn đức cũng rất thương tưởng đến đây tụng hết bộ kinh Địa Tạng trước khi cúng thí thực cô hồn và trong giờ phút này chúng con rất hân hoan được cung đón chư tôn đức quang lâm để chứng minh khai kinh cho Pháp Hội, hồi hướng cầu xin cho chư hương linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các vị đồng hương vượt biên, vượt biển, các vị tiền bối hữu công được noi theo gương hiếu đạo của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà cứu độ cho chư hương linh. Giờ phút này trước khi khai kinh, chúng con xin có vài lời chỉ giáo của chư tôn đức để cho Pháp Hội hàng năm được tiếp tục và được tổ chức tại Peek Family này để cho chư hương linh được thừa hưởng công đức, được siêu sinh tịnh độ.”

Sau nghi thức tác bạch, Đại Đức Thích Đức Trí thưa, “Theo lời chỉ giáo của đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, đại lão Hòa Thượng chứng minh có đôi lời pháp từ với ban tổ chức chúng con cũng như nam nữ đồng hương Phật tử.”

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang đã nhắc lại công hạnh cứu nhân độ thế của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài ở trong lục đạo, dùng trăm nghìn phương chước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, Ngài không biết mệt nhọc. Những người bị tội báo , bị đọa vào đường ác lớn, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc đã làm ở đời trước, vì vậy Hòa Thượng khuyên các thiện nam tín nữ Phật tử hãy cố gắng tu tập, tránh điều ác, làm điều lành để đừng làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ mình.
Bàn thờ Đức Địa Tạng với pháp danh chư hương linh được treo hai bên tượng. (Thanh Phong/Viễn Đông)Sau những lời chỉ giáo đầy ý nghĩa của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, chư tôn Hòa Thượng cùng chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử trang nghiêm tụng kinh Địa Tạng. Sau kinh Bồ Tát Địa Tạng, quý chư tôn đức Tăng, Ni làm lễ cúng thí thực cô hồn, và sau cùng ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử cùng thọ trai ngay tại địa điểm hành lễ.

Pháp Hội Địa Tạng Kỳ thứ 8 hoàn mãn vào buổi trưa cùng ngày.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising