Thursday, 19/07/2018 - 11:48:45

Ông gốc Việt bị gọi là "kẻ săn trộm tôm hùm hàng loạt"


Tôm hùm bị tịch thu trong những vụ câu trộm trong hình do chính phủ cung cấp.

SAN DIEGO - Một người bị cảnh sát gọi là “serial lobster poacher” (kẻ săn bắt tôm hùm hàng loạt) sẽ phải ở tù hơn một tháng, sau khi ông nhân tội đã lấy đi hơn một tá tôm hùm từ Khu Bảo Tồn Biển Nam La Jolla trong tháng này, theo Văn Phòng Biện Lý Thành Phố San Diego cho biết.

Trước khi bị bắt ở trong khu phố Bird Rock vào ngày 11 tháng Bảy, ông Hoàng Lam Xuân đã bị kêu ra tòa bốn lần, vì tội bắt trộm tôm hùm trong khu bảo tồn, một khu vực biển được bảo vệ.

Mara Elliott, biện lý thành phố San Diego, nói, “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Nha Cá Và Động Vật Hoang Dã California, để bảo vệ tài nguyên biển quý giá để cho chúng có sẵn cho các thế hệ tương lai.”
Theo điều kiện thỏa thuận nhận tội, Hoàng Lam Xuân sẽ bị giam tù 45 ngày và 3 năm tạm tha có điều kiện. Ông cũng bị phạt $1,000 và bị ra lệnh phải bỏ hết các dụng cụ bắt tôm cá và không được giữ tất cả tôm hùm bị tịch thu bởi những nhân viên giám sát việc săn bắt của Cơ Quan Cá Và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ.
Hoàng Lam Xuân sẽ bị cấm đến gần khu bảo tồn trong vòng 100 yard (khoảng 100 thước), trong thời gian tạm tha có điều kiện.

Nhà chức trách đã cung cấp một số điện thoại của Nha Cá Và Động Vật Hoang Dã California, để bất cứ ai cũng có thể gọi để báo cáo về những kẻ bắt tôm cá bị nghi là bất hợp pháp tại California. Số điện thoại này là (888) 334-2258. Người nhắn tin sẽ không bị tiết lộ danh tánh.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising