Wednesday, 22/03/2017 - 08:13:32

Nước hằng sống

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Nước giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt của con người. Nước mang lại mọi hoạt động cũng như sản xuất. Nơi nào không có nước thì không một sinh vật nào có thể tồn tại. Nước là hình ảnh được dùng rất nhiều trong Cựu Ước. Nước mang lại sự hủy diệt nhưng nước cũng mang lại sự sống. Nước Đại Hồng Thủy trong câu chuyện của ông Noê đã làm ngập lụt và tiêu diệt mọi loài trên trái đất tội lỗi thì nước cũng đã hiện diện trong việc tạo dựng vũ trụ và loài người, tưới vườn Êđên trở thành địa đàng sinh tươi.

Người công chính được ví như cây trồng bên dòng nước mang lại nhiều hoa trái tốt lành. Nước Biển Đỏ và nước sông Giođan đã tạo nên bức tường thành để dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và sau này bước vào Đất Hứa. Một vị tiên tri trong thời Cựu Ước đã loan báo khi thời Cứu Thế tới, nước sẽ chảy từ hông đền thờ mới, là hình ảnh của Chúa Giêsu đến để mang lại ơn cứu độ.

Câu chuyện của bài Phúc Âm tuần này kể lại Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi, ngồi nghỉ bên bờ giếng Giacóp, trong khi các môn đệ của Ngài vào trong làng để mua thức ăn. Một người phụ nữ Samaria đi ra kín nước và Ngài đã xin bà, “Hãy cho tôi uống nước.”


Chúa dạy dỗ về nước Hằng Sống cho người phụ nữ xứ Samaria, khuyên răn bà cởi bỏ lương tâm mê muội và nhận ra những lỗi lầm đã qua. (Hình không rõ nguồn)

Người đàn bà Samaria thưa lại rằng, “Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” Người phụ nữ có lý bởi vì người Do Thái và Samaria không giao thiệp với nhau.

Chúa Giêsu đáp lại rằng, “Nếu chị nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với chị, Xin cho tôi uống nước, thì chắc chị sẽ xin Người, và Người sẽ cho chị nước Hằng Sống."

Người đàn bà đã thách thức Chúa Giêsu rằng giếng thì sâu mà Ngài lại không có gầu thì lấy đâu ra nước Hằng Sống. Chẳng lẽ Ngài lại trọng hơn Giacóp là tổ phụ đã cho con cháu cái giếng này. Nhưng khi Chúa Giêsu cho biết nước mà Ngài cho ai, thì sẽ là mạch nước dẫn tới sự sống đời đời, lúc đó người phụ nữ đã vội vã xin cho được nước đó.

Chúa Giêsu đã nói với chị hãy về gọi chồng của chị và chị đã trả lời rằng chị không có chồng. Chính lúc đó Chúa Giêsu đã nhắc cho chị biết rằng chị đã có năm đời chồng và người đang sống với chị bây giờ không phải là chồng của chị. Người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp đã nhận ra Đấng Cứu Thế đang nói với mình và chị đã chọn con đường cứu độ của Ngài.

Đối với người Kitô hữu, nước Rửa Tội là mạch nước ân sủng dẫn tới nguồn nước Hằng Sống là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi người phụ nữ xứ Samaria xin Chúa ban cho chị nước Hằng Sống, chị chẳng hiểu nước đó là gì. Nhưng nhờ những lời dạy dỗ và khuyên răn của Chúa, thật thiết tha và thật kêu gọi, chị đã cởi bỏ lương tâm mê muội và nhận ra những lỗi lầm đã qua, để từ đây chị ước ao bước vào con đường tìm đến Thiên Chúa là Đấng yêu thương và biết tôn thờ Ngài cách chân thật.

Ngày hôm nay, mỗi người Kitô hữu, cũng chính là người phụ nữ tội lỗi Samaria năm xưa bên bờ giếng Giacóp. Bên bờ giếng Rửa Tội ngày hôm nay, chúng ta thật sự đã được Chúa Kitô ban cho nước Hằng Sống qua Bí Tích Rửa Tội. Nước này là ơn cứu độ và là mạch suối chảy đời đời trong tâm hồn và thân xác chúng ta. Xin Chúa tưới mát tâm hồn chúng ta, tiêu diệt mọi mầm mống tội lỗi, để nước Hằng Sống được chảy mãi đời đời.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp