Wednesday, 08/04/2020 - 08:05:39

NS Tom Umberg kêu gọi cư dân hoàn tất Thống Kê Dân Số trong bối cảnh đại dịch Covid-19

 

SACRAMENTO - Đầu tuần này, Đồng Chủ Tịch Ủy Ban Thượng Viện về Tổng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 2020, Nghị Sĩ Tiểu Bang Thomas J. Umberg (D-Santa Ana) đã đưa ra tuyên bố sau đây về Tổng Thống Kê Dân Số trong tình trạng khẩn cấp hiện nay do đại dịch Covid-19. Nỗ lực toàn tiểu bang để đếm đầy đủ từng cư dân California sẽ tác động trực tiếp trong 10 năm tới và hơn thế nữa. Dân số đếm được sẽ được sử dụng để xác định phân bổ tài trợ của liên bang cho các trường học, đường xá, bệnh viện địa phương và để xác định có bao nhiêu phiếu cử tri đoàn mà tiểu bang California nhận được, trong số các tác động chính trị và sinh hoạt khác.

Nghị Sĩ Umberg phát biểu, “Dịch bệnh đang làm gián đoạn mọi sinh hoạt cũng như thay đổi tâm trạng bình thường của mọi người chúng ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm mọi cách có thể để bảo đảm công việc điều tra dân số được tiến triển. Các dữ liệu thu thập từ cuộc Tổng điều tra dân số là rất quan trọng. Chúng ta chỉ cần vài phút thực hiện việc kê khai, và xác định mình đã được tính, được trở thành nguồn tài lực cho liên bang và tiểu bang- Đây là điều đặc biệt quan trọng nhất là trong hoàn cảnh khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua.”

Hiện nay, trong giai đoạn ban đầu, cuộc Tổng Thống Kê Dân Số đã có diễn biến tốt đẹp với nhiều người Hoa Kỳ trả lời trực tuyến qua trang mạng điều tra dân số của Census, hoặc bằng thư hay điện thoại. Tuy vậy, tình hình đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển và tiếp xúc cá nhân. Điều này đã gây trở ngại không ít cho việc tiếp cận đầy đủ các thành phần dân số. Cơ Quan Thống Kê Dân Số đã ghi nhận có khoảng 38 phần trăm hộ gia đình đã kê khai trên mạng từ ngày 10 tháng Ba đến nay. Đây là một con số phù hợp với dự đoán của cơ quan.

“Dữ liệu thống kê dân số sẽ giúp các cơ quan chính phủ, học khu, doanh nghiệp, và nhiều ngành khác, cung cấp nguồn lực tốt nhất để phục vụ người dân California. Covid-19 đã cho chúng ta thấy hơn bao giờ hết tất cả chúng ta phải kết nối chặt chẽ với nhau thế nào, và quả thật việc điều tra dân số là một cơ hội hiếm có góp phần giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta,” Nghị Sĩ Tom Umberg nhắn gửi.

Một điều tốt đẹp mà ai cũng thấy là việc tham gia Tổng Thống Kê Dân Số năm 2020 này dễ dàng rất nhiều. Quý vị có thể trả lời trực tuyến trên trang mạng, hoặc bằng điện thoại hay điều mẫu đơn. Thư mời kê khai điều tra dân số đã được gửi đến nhà, nhưng quý vị có thể không cần số ID từ thư mời khi điền mẫu kê khai.

Quý vị chỉ cần vào trang mạng www.my2020census.gov và hoàn tất mẫu kê khai càng sớm càng tốt.

Quý vị cũng có thể gọi số điện thoại miễn phí 1.844.330.2020, có hỗ trợ ngôn ngữ của quý vị, hoặc quý vị có thể trả lời mẫu câu hỏi đã được gửi đính kèm trong thư mời và gửi về cho Cơ Quan Thống Kê Dân Số. Nhân viên kiểm kê dân số chỉ đến nhà quý vị nếu quý vị chưa hoàn tất việc kê khai trước thời gian quy định. Chúng tôi kêu gọi quý cư dân nhanh chóng hoàn thành thống kê dân số và khuyến khích thân hữu, láng giềng của quý vị cùng thực hiện.

Ủy Ban Thượng Viện về Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 2020 sẽ làm việc với tất cả cơ quan có trách nhiệm đồng thời có sự giám sát cần thiết để giúp cuộc thống kê có được số lượng dữ kiện đầy đủ và chính xác.

Các thành viên của Ủy Ban gồm các Nghị Sĩ: Thomas J. Umberg (Đồng Chủ tịch; D - Santa Ana), Richard Pan (Đồng Chủ tịch; D - Sacramento), Anna M. Caballero (D - Salinas), Ling Ling Chang (R - Diamond Bar), Maria Elena Durazo (D - Los Angeles), Robert M. Hertzberg (D - Van Nuys), Melissa Hurtado (D - Sanger).

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising