Saturday, 04/08/2018 - 10:51:47

NS Janet Nguyễn mời đồng hương dự buổi điều trần về Dự Luật SB 895 ngày 15 tháng 8Nghị Sĩ Janet Nguyễn vận động cho dự luật SB 895 tại Thượng Viện California, với sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt. (YouTube)

GARDEN GROVE - Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã nhận được thông báo Dự Luật SB 895 sẽ được Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện California xem xét vào thứ Tư, ngày 15 Tháng Tám, vào lúc 9 giờ sáng. Tương tự như lập pháp của Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện, bao gồm 17 thành viên sẽ xem xét chi phí tốn kém để khởi đầu Chương Trình Giảng Dạy được đề nghị. Đây chính là một trở ngại lớn lao trong việc bỏ phiếu chuẩn thuận. Sự chuẩn thuận của Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện rất cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại của Dự Luật SB 895 và để được chuyển sang Hạ Viện bỏ phiếu trong Phiên Họp Khoáng Đại Hạ Viện.

“Trước đây, tôi được thông báo cho biết là Dự Luật SB 895 sẽ được đưa ra xem xét vào ngày 15 tháng Tám, nhưng trong ngày vừa qua tôi nhận được thông báo khẩn cấp là dự luật SB 895 sẽ được đưa ra điều trần vào thứ Tư, ngày 8 tháng Tám, tới đây," Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. "Mặc dù tôi mong muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tổ chức, nhưng vì sự thay đổi cấp bách nên chúng ta không có được thời gian như mong muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết, để chứng minh sự mong muốn ban hành Dự Luật SB 895 cũng như để chứng minh sức mạnh của cộng đồng người Việt của chúng ta. Chúng ta cần phải tham gia đông hơn những buổi điều trần trước đây, để nói lên người Việt ủng hộ Dự Luật SB 895 mạnh mẽ mặc dù chúng ta gặp phải bất cứ trở ngại nào, dù đường xa cực nhọc, hay thời gian eo hẹp, chúng ta sẽ không nản chí hay lùi bước! Chúng ta sẽ có mặt tại Thủ Phủ Sacramento để tiếng nói người Việt phải được lắng nghe!"

Để chứng minh sự ủng hộ mạnh mẽ cho Dự Luật SB 895, Nghị Sĩ trân trọng kính mời quý đồng hương có mặt tại Thủ Phủ Sacramento để tham dự buổi điều trần tại Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện vào sáng thứ Tư, 15/8, tại Quốc Hội Tiểu Bang California, Phòng 4202.

Dự Luật SB 895 đã được đệ trình vào tháng Giêng, 2018, đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) thiết lập Chương Trình Giảng Dạy và đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang (SBE) chập thuận mô hình giảng dạy liên quan đến chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa và kinh nghiệm của người Ty Nạn Việt Nam.
Cần thêm chi tiết xin liên lạc Jacqueline Trinh Ôn, (714) 741-1034.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Người tị nạn đã nói: Ba Janet là một người may mắn ,làm việc tốt nhưng tự cao và không muốn dân cử gốc Việt nào bằng mình hoặc cao hơn ,kỳ tranh cử giữa Andrew Đỗ vả Michelle Martinez bà ủng hộ bà Michelle ,giữa ông Lou và Bảo Nguyễn bà ủng hộ ông Lou ,giữa TT trưởng Ta Đức Tri và bà Rice bà ủng hộ bà Rice và kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới đây bà và Phát Bùi ủng hộ ông Josh Lowenthal ( đối thủ của Tyler Diệp)