Wednesday, 20/12/2017 - 09:00:22

NS Janet Nguyễn được Phòng Thương Mại California vinh danh


(Facebook)


Dưới đây là thông báo được gởi từ văn phòng của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn ngày thứ Tư, 20 tháng 12, 2017, về việc bà được Phòng Thương Mại California

Hiệp Hội Phòng Thương Mại Tiểu Bang California đại diện 14,000 doanh nghiệp khắp California, vừa tuyên bố bảng điểm bỏ phiếu của CalChamber Vote Record Năm 2017, và Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn được chấm điểm 100% vì sự ủng hộ của bà đối với Cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là lần thứ nhì Nghị Sĩ Janet Nguyễn được vinh danh như vậy.
“Các tiểu doanh nghiệp và các doanh nghiệp lớn tiếp tục rời khỏi California để sang các tiểu bang khác như Texas, Arizona, và Nevada, những nơi tạo môi trường và có các chính sách kinh tế thuận lợi đối với các Doanh nghiệp hơn,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Bảng điểm của Hiệp Hội Phòng Thương Mại California cho thấy quyết tâm của tôi đối với thành công của doanh nghiệp tại California. Chúng ta cần những chính sách để giữ các công ty ở lại đây và phát triển mạnh mẽ.”

Để lập bảng điểm này, Hiệp Hội Phòng Thương Mại Tiểu Bang California xem xét 16 dự luật trong Thượng Viện Tiểu Bang, xem thái độ của các nhà lập pháp đối với công ty tư nhân, trách nhiệm ngân sách, và môi trường thương mại của tiểu bang.

Hiệp Hội Phòng Thương Mại Tiểu Bang California là một tổ chức vô vị lợi, với mục tiêu giúp các doanh nghiệp California phát triển mạnh mẽ, trong khi tuân theo luật lệ phức tạp của tiểu bang. Hiệp Hội Phòng Thương Mại California còn đại diện một số công ty, từ các công ty lớn nằm trong danh sách Fortune 500, như Microsoft và Walt Disney, cho tới các doanh nghiệp nhỏ chỉ có vài nhân viên.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp