Sunday, 11/06/2017 - 10:40:29

những ngày giữ "chốt mẹ tôi"

những ngày giữ 'chốt mẹ tôi'
thơ nguyễn nam an

đọc lại đời với thơ vơi
thấy tôi thuở đó nay rồi tôi đây
cuối tuần giữ mẹ nơi này
vết đau trên giấy ghi đầy hồn nay

chốt mẹ gầy chốt chân mây
quanh đêm trống vắng quanh ngày nhớ quê
con theo cơm áo đi về
mẹ đôi khi kể rên hề nghe đau

mẹ nằm không biết mai sau
không nghe hiện tại ngày rầu rầu qua
con gần đứa một mà xa
dăm ba đứa đó ít qua lại nhà

đọc lại đời với thơ xa
tôi bao ngày với tiếng la quê nhà
quê nhà trong xứ người ta
trong bao la mẹ trong nhòa nhòa mây
le ti
hơn bốn muơi năm ở đây
tôi xưa thằng lính giờ đây thằng cù
cù lần trong cõi xa xăm
ngày đêm giữ chốt ầm thầm mẹ ơi

em là mây của tôi trôi
nay qua dặm biển nhớ người nhắn chi
đêm nằm giữ thuở phân kỳ
chốt mẹ nặng vẫn gắng vì anh thương.
 
Nguyễn Nam An
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp