Thursday, 12/11/2020 - 06:36:49

Những nén bạc Chúa trao


Hình minh họa câu chuyện ông chủ trao những túi vàng cho ba người làm công, The parable of the bags of gold. (Free Bible Images)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

​Dụ ngôn “Mười Cô Trinh Nữ Đi Đón Chàng Rể,” chúng ta có dịp đọc trong Chúa Nhật tuần trước nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc chuẩn bị sẵn sàng đón chờ Chúa trở lại. Vì không ai biết được ngày giờ của Chúa, nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúa Nhật tuần này, dụ ngôn, “Những Nén Bạc,” nhắc nhở chúng ta về việc tính sổ với Chúa trong ngày sau hết. Theo tinh thần của bài Tin Mừng, Ngài sẽ hỏi chúng ta về những nén bạc, là những ân sủng đã được ban cho chúng ta, và chúng ta đã làm gì để sinh lợi ra cho Ngài.

​Một trong những điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn ngày hôm nay, đó là lòng tin tưởng của ông chủ dành cho ba người đầy tớ: ông đã giao phó tài sản cho họ. Người năm nén, người hai nén và người một nén. Ngay cả người chỉ được giao một nén cũng là số tiền lớn. Vào thời bấy giờ, một nén bạc bằng 6,000 đồng denarii, và một đồng denarius là tiền lương của một ngày làm việc (Mt 20:1-16). Nếu tính lương tối thiểu của California là $12 một giờ, một ngày $96, một nén bạc sẽ là $576,000. Một số tiền không nhỏ. Qua những con số như vậy, chúng ta hiểu được ông chủ rất tin tưởng những người đầy tớ của ông. Không những thế ông còn hiểu được khả năng của từng người, nên đã giao cho họ những khoản tiền khác nhau, và để cho họ có trọn vẹn tự do sử dụng chúng để làm lợi ra cho chủ.

​Khi ông trở về, ông cho gọi từng người ra để tính sổ. Người lãnh năm nén và người lãnh hai nén làm lợi ra gấp đôi cho chủ và được ông ân thưởng. Riêng người lãnh một nén đã bất tuân lời của chủ, ngang nhiên đem nén bạc đi chôn vùi, và cuối cùng trả lại cho ông nén bạc ông giao cho anh. Anh không gian lận hay bớt xén nén bạc của chủ. Anh chỉ không biết dùng sự khôn ngoan khéo léo của mình để sinh lợi ra, và đó cũng đủ để làm cho chủ tức giận. Ông gọi anh là người đầy tớ hư thân, biếng nhác, và vô dụng. Ông đã lấy lại nén bạc và trừng phạt anh, ném anh vào chốn tối tăm để ở đó anh phải nghiến răng khóc lóc.

​Điểm qua một vài chi tiết đáng lưu ý trong dụ ngôn “Những Nén Bạc,” trước hết chúng ta nghiệm thấy Thiên Chúa rất quảng đại và tin tưởng con người, giao phó cho mỗi người chúng ta những nén bạc khác nhau và để chúng ta tự chọn cho chính mình cách sử dụng những nén bạc đó. Nếu chúng ta lãnh nhận được ít nén bạc hơn những người khác không phải là Chúa thiên vị, nhưng tại vì khả năng chúng ta giới hạn hơn.

​Những người có nhiều nén, trách nhiệm của họ sẽ nặng nề hơn. Với số nén bạc vừa với khả năng Chúa phú ban, chúng ta hãy trân trọng, biết ơn, và chuyên cần làm lợi ra cho Chúa. Một trong những điều chúng ta cần lưu ý trong dụ ngôn, là người đầy tớ thứ ba không gian lận hay cắt xén của chủ. Anh chỉ không sử dụng đến nén bạc mà cũng đã bị trừng phạt.

​Đang khi vẫn còn thời gian, chúng ta hãy tự kiểm lại xem Chúa đã ban cho chúng ta những nén bạc nào, và chúng ta đã sử dụng chúng ra sao. Theo tinh thần của bài Tin Mừng ngày hôm nay, chuẩn bị chờ đợi ngày Chúa đến là biết khéo léo tận dụng những nén bạc Chúa ban cho với hết khả năng của mình và làm lợi ra cho Ngài.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Những nén bạc Chúa trao
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising