Wednesday, 12/07/2017 - 06:43:26

Những kẻ bé mọn

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Kiến thức của con người, kiến thức của nhân loại luôn luôn bị giới hạn. Không một tài trí nào có thể thấu triệt được hết vạn vật chung quanh chúng ta. Nếu không thể thấu triệt được các vạn vật trước mắt, thì làm sao có thể thấu triệt được những sự mầu nhiệm trong cõi vô hình. Vì thế, nhận biết Thiên Chúa là nhận được ơn mặc khải.

Chúa Giêsu quả quyết rằng chúng ta là những người nhận được ơn mặc khải khi Ngài cầu nguyện rằng: “Lậy Cha là Chúa trời đất. Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lậy Cha, vì ý Cha muốn như vậy.”

Như thế, chúng ta có thể nói ơn nhận biết Thiên Chúa đến dễ dàng đối với những ai nhận ra thân phận nhỏ bé của con người, biết khiêm nhường đón nhận sự chỉ dạy của Đấng Tạo Hóa và có tâm hồn biết tôn trọng điều ngay lẽ phải.


(Getty Images)

Con người không thể nhận biết Thiên Chúa nếu Thiên Chúa đã không mặc khải cho con người. Chúng ta cảm tạ Chúa là Cha Toàn Năng, vì Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống thế làm người, là Chúa Giêsu Kitô, để mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa cho chúng ta. Nhưng trước khi sai Con Một của Ngài xuống thế làm người để mặc khải chính mình cho chúng ta, Thiên Chúa đã khôn ngoan mặc khải sự hiện diện của Ngài qua các công trình sáng tạo.

Tự trí năng của con người, con người không thể nhận biết Thiên Chúa nếu không có mặc khải. Thánh Tôma Aquinô đã viết: “Thiên Chúa là một ông thầy tuyệt diệu, Ngài đã ban cho con người hai tác phẩm tuyệt vời để giúp chúng ta được học hỏi rất nhiều và nhận ra Ngài. Hai tác phẩm đó là cuốn sách Vạn Vật và cuốn sách Kinh Thánh.”

Khi con người nhìn vào sông núi, biển cả, trời đất bao la, và muôn vật kỳ diệu ở dưới bầu trời này, con người vẫn từng tự hỏi ai đã tác tạo nên tất cả các kỳ công này. Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng. Người Kitô hữu cũng có câu trả lời riêng và đây là câu trả lời chính xác: Chính Thiên Chúa là Đấng tác thành vạn vật và làm nên vũ trụ kỳ diệu này.

Như thánh Tôma đã viết, bên cạnh vũ trụ vạn vật là tác phẩm kỳ diệu giúp con người nhận ra Đấng tạo thành trời đất, cuốn Kinh Thánh là Lời của Chúa giúp chúng ta nhận biết Ngài rõ hơn. Trong Kinh Thánh, chính Thiên Chúa là Đấng mặc khải và Ngài mặc khải về Ngài cho chúng ta qua Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa, nhưng lại là Đấng rất hiền lành và khiêm nhường, đến với con người để chỉ cho con người biết Thiên Chúa. Sau khi cảm tạ Cha của Ngài là Chúa trời đất, đã mặc khải những điều kỳ diệu cho những người bé mọn và khiêm nhường, Chúa Giêsu đã mời họ tới học sự khiêm nhường và hiền lành của Ngài, là Thiên Chúa Xuống thế làm người để chỉ cho họ thấy ơn cứu độ.

Quả thật trong quá khứ, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho các tổ phụ, các tiên tri, và cho những người có nhiệm vụ hướng dẫn và chắn dắt Dân Chúa như ông Môsê. Nhưng đến thời sau hết, Thiên Chúa mặc khải Ngài cho chúng ta qua chính người Con Một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha là một. Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa xuống thế, hiền lành và khiêm nhường. Chúng ta hãy tới học với Ngài. (lm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp