Thursday, 12/08/2021 - 08:01:29

Những điều cần biết về chương trình trợ giúp thuê nhà ở California


(Getty Images)


Bài GUSTAVO F. VELASQUEZ

(Ông Gustavo F. Velasquez là giám đốc của Cơ Quan Gia Cư và Phát Triển Cộng Đồng California (California Department of Housing and Community Development, viết tắt HCD), chuyên lo về vấn đề nhà ở cho người dân. Các câu hỏi và trả lời dưới đây do cơ quan HCD cung cấp.)

Chương trình trợ giúp thuê nhà trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang California là gì?

Chương trình trợ giúp thuê nhà trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang California cung cấp hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình đủ điều kiện về mặt lợi tức đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và cần trợ giúp về tiền thuê nhà và các hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa được thanh toán.

Chương trình này hỗ trợ những người thuê nhà đủ điều kiện và chủ nhà của họ bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp họ chi trả tiền thuê nhà và các hóa đơn dịch vụ tiện ích, từ đó giảm thiểu tình trạng bất ổn về nhà ở và nguy cơ bị trục xuất.

Chương trình sẽ hỗ trợ chi trả 100% tiền thuê nhà và các hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa được thanh toán cho những người ghi danh đủ điều kiện về mặt lợi tức và sẽ bảo vệ những người thuê nhà khỏi bị trục xuất đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.


Tôi có thể tìm thông tin và nộp đơn ghi danh vào chương trình trợ cấp tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích ở đâu?


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập HousingIsKey.com hoặc gọi cho chương trình trợ giúp thuê nhà trong đại dịch COVID-19 theo số điện thoại miễn phí 833- 430-2122.


Tôi là người thuê nhà và tôi cần giúp đỡ. Làm cách nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không?


Vui lòng truy cập vào HousingIsKey.com để bắt đầu ghi danh. Quý vị sẽ biết được mình có hội đủ điều kiện tham gia chương trình địa phương gần nơi quý vị sinh sống hay chương trình của tiểu bang hay không. Nếu quý vị là người thuê nhà, một người nào đó trong hộ gia đình của quý vị phải đáp ứng những điều sau để đủ điều kiện ghi danh:


Đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19


Đủ điều kiện về mặt lợi tức (tiểu bang sẽ xem xét điều kiện này khi quý vị ghi danh)

Chưa thanh toán tiền thuê nhà hoặc hóa đơn dịch vụ tiện ích, hoặc cần trợ giúp chi trả tiền thuê nhà hoặc các hóa đơn dịch vụ tiện ích trong tương lai.

Tôi có thể nhận trợ cấp cho loại dịch vụ tiện ích nào?


Những người thuê nhà đủ điều kiện có thể nhận được trợ cấp cho các hóa đơn dịch vụ tiện ích kể từ ngày 1 tháng Tư, 2020. Quý vị có thể nhận được tối đa 100% khoản tiền phải thanh toán trong 12 tháng và số tiền đó sẽ được chuyển trực tiếp đến công ty cung cấp dịch vụ tiện ích của quý vị. Quý vị có thể được trợ giúp chi trả hóa đơn điện, khí đốt, nước, xử lý nước thải, dọn rác và năng lượng, chẳng hạn như dầu cặn mazut. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ chi trả hóa đơn của dịch vụ Internet và điện thoại.


Nếu tôi ghi danh để xin hỗ trợ chi trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích của mình, tôi cần cung cấp những giấy tờ gì?


Tất cả các khoản thanh toán cho các dịch vụ tiện ích và chi phí năng lượng gia đình phải có hóa đơn, chứng từ hoặc bằng chứng thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ tiện ích hoặc dịch vụ năng lượng hộ gia đình. Các chi phí dịch vụ tiện ích và chi phí năng lượng hộ gia đình do chủ nhà đài thọ sẽ được tính là tiền thuê nhà.


Tôi không có giấy phép cư trú, tôi có thể nhận được trợ cấp tiền thuê nhà không?


Có. Người ghi danh có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính bất kể tình trạng nhập cư là gì và sẽ không bắt buộc phải xuất trình bằng chứng về tư cách công dân của mình. Thông tin của quý vị sẽ được giữ kín.


Khi nào chương trình ngừng nhận đơn ghi danh?


Không có hạn chót đối với việc nhận đơn ghi danh. Tiểu bang sẽ tiếp tục nhận đơn ghi danh Chương trình trợ giúp thuê nhà trong đại dịch COVID-19 cho đến khi quỹ của chương trình được phân phát hết.


Tôi không có máy in hoặc máy quét nên không thể tải lên giấy tờ cần thiết để nộp đơn ghi danh. Tôi có thể nhận trợ giúp bằng cách nào?


Có các tổ chức cộng đồng trên khắp tiểu bang đang hỗ trợ người ghi danh theo nhiều cách khác nhau. Họ có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về chương trình, kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không, cung cấp hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ, giúp quý vị điền đơn ghi danh và tải lên các giấy tờ cần thiết. Để sắp xếp một cuộc hẹn với một tổ chức gần nơi quý vị sinh sống, vui lòng gọi số 833-687-0967.


Nếu chủ nhà của tôi không muốn tham gia chương trình, tôi có thể ghi danh tham gia chương trình không?


Nếu chủ nhà của quý vị chọn không tham gia chương trình, quý vị vẫn có thể có đủ điều kiện để tự ghi danh và nhận hỗ trợ tài chính cho 100% tiền thuê nhà hoặc các hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán của mình kể từ ngày 1 tháng Tư, 2020. Để ghi danh và kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình không, vui lòng truy cập HousingisKey.com hoặc gọi tới số 833-430-2122.

Thủ tục ghi danh có khó không?


Không! Thủ tục ghi danh đã được đơn giản hóa, hiện đã có ít câu hỏi hơn và cần ít thời gian để hoàn thành hơn. Quý vị chỉ phải tải lên internet một vài loại giấy tờ (thậm chí chỉ cần tải lên một loại giấy tờ, tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị) và hiện có rất nhiều mẹo hữu ích “tự hiện lên” trong thủ tục ghi danh để giúp quý vị hiểu chính xác những gì quý vị cần làm để ghi danh thành công.


Tôi là chủ nhà có những người thuê nhà đang nợ tiền thuê nhà, tôi có những lựa chọn nào?

Nếu quý vị là chủ sở hữu bất động sản hoặc chủ nhà có một hoặc nhiều người thuê nhà đủ điều kiện tham gia chương trình mà đang nợ tiền thuê nhà trong nhiều tháng, quý vị có thể đủ điều kiện ghi danh nhận hỗ trợ tài chính từ Chương trình trợ giúp thuê nhà trong đại dịch COVID-19 của tiểu bang California.

Chương trình hỗ trợ chi trả 100% tiền thuê nhà và hóa đơn dịch vụ tiện ích chưa được người thuê nhà thanh toán. Người ghi danh chỉ cần điền thông tin liên hệ, bằng chứng về quyền sở hữu và số tiền người thuê còn nợ, cũng như thông tin liên hệ cơ bản của người thuê nhà.

Để ghi danh và xem mình có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không, vui lòng truy cập HousingisKey.com hoặc gọi tới số 833-430-2122.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements