Sunday, 28/02/2016 - 11:26:18

Những điều cần biết trong mùa thuế này

Một người quảng cáo dịch vụ khai thuế tại San Francisco. Hạn chót khai thuế năm nay là 18 tháng 4, 2016. (Getty Images)

 

Mùa thuế đã đến. Và điều đó có nghĩa là bạn có những đêm dài cố gắng tìm hiểu mọi thứ, từ Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Giá Rẻ, cho tới các khoản tín dụng thuế được mở rộng.

Tính chung, không có nhiều điều mới cho những khoản tiền hoàn thuế thu nhập năm 2015. Các khung thuế, giá trị của một khoản miễn thuế, và những khoản khấu trừ tiêu chuẩn, đều đã được điều chỉnh đối với lạm phát. Vào cuối năm nay, Quốc Hội đã mở rộng nhiều khoản tín dụng thuế.

Mục thay đổi lớn nhất trong năm nay là gì? Đã đến ngày phải khai thuế thu nhập cá nhân. Trong năm nay, mọi người sẽ có hạn chót là ngày 18 tháng 4 để nộp đơn khai thuế liên bang và tiểu bang. Lý do là vì ngày 15 tháng 4, tức là hạn chót để khai thuế theo truyền thống, lại là ngày mà District of Columbia mừng lễ Giải Phóng Nô Lệ (Emancipation Day).

Ngay cả với thêm ba ngày, việc điền mẫu đơn khai thuế có thể là phức tạp. Sau đây là những điều mà trương mục của bạn muốn bạn phải biết trước khi khai thuế.

Nạn gian lận thuế đang gia tăng, và mỗi năm càng trở nên tệ hơn. Có những trường hợp khai thuế gian lận và mất tiền hoàn thuế. Hãy sớm khai thuế của bạn. Việc này ngăn chặn sự gian lận và giảm bớt tình trạng nhiều người chen chân và bị đè bẹp trong tháng Tư.

Kể từ đầu năm nay, Sở Thuế IRS đã nhận được gần 1,400 báo cáo về những kế hoạch gian lận trương mục trên mạng và nhu liệu độc hại, để đánh cắp thông tin cá nhân của những người nộp thuế, tăng lên từ 455 báo cáo trong năm ngoái.

Người ta nên tránh đưa ra hoặc mang theo số An Sinh Xã Hội của họ, thường xuyên thay đổi mật khẩu, và đóng lại những trương mục thẻ tín dụng không được sử dụng.

Những tay lừa đảo sẽ thường gọi cho người ta qua điện thoại, để giả vờ làm IRS yêu cầu người ta cung cấp thông tin cá nhân. Một số kẻ lừa bịp sẽ đe dọa cho cảnh sát đến nhà của một ai đó nếu họ không cung cấp thông tin. Lời hù dọa sẽ gây sợ hãi cho một số nạn nhân, khiến họ cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.

IRS sẽ không bao giờ gửi cho bạn một email hoặc gọi điện thoại để yêu cầu thanh toán, hoặc gửi cảnh sát đến nhà bạn. Thay vì vậy, họ sẽ gửi một lá thư giải thích vấn đề này.

Nếu bạn là một nạn nhân của nạn lừa đảo thuế, cơ quan IRS sẽ gửi cho những người khai thuế một lá thư mỗi năm, với một số PIN được áp dụng cho việc khai thuế. Một số PIN mới được cung cấp hàng năm.
Mức tiền phạt cho việc không có bảo hiểm y tế đã tăng lên trong năm thuế 2015.

Mức phạt, được gọi là tiền thanh toán trách nhiệm được chia sẻ, là $325 cho mỗi người thành niên không có bảo hiểm, hoặc 2 phần trăm trong mức thu nhập gia đình vượt qua ngưỡng nộp hồ sơ , cả hai con số đều lớn hơn. Mức phạt sẽ tăng một lần trong năm thuế 2016 lên tới $695 hoặc 2.5 phần trăm.
Trong tháng 12, Quốc Hội đã mở rộng chừng 50 khoản tín dụng thuế hết hạn, một số khoản được mở rộng vĩnh viễn.

Những mục mở rộng vĩnh viễn bao gồm Amerian Opportunity Tax Credit. Loại tín dụng thuế này cung cấp cho các sinh viên hội đủ điều kiện một khoản tín dụng tối đa hàng năm là $2,500, cho bốn năm đầu của bậc đại học.

Có một số khoản giảm thuế mà người ta đang bỏ lỡ.
Chẳng hạn, bạn hiến tặng một mớ quần áo cũ. Miễn là bạn vẫn giữ biên lai và liệt kê các lựa chọn, bạn có thể nhận được một khoản giảm thuế dành cho những đóng góp từ thiện. Một cơ hội khác bị bỏ lỡ? Một khoản tín dụng thuế cho các chi phí kinh doanh. Những thứ như số dặm xe chạy, và những thiết bị đặc biệt cần thiết để thực hiện công việc của bạn, đều có thể làm cho bạn nhận được một khoản giảm thuế.
Những tín dụng năng lượng cũng thường bị bỏ lỡ. Nếu một chủ nhà lắp đặt những cửa sổ có hai lớp kính trong nhà, thì ông hội đủ điều kiện để hưởng một khoản tín dụng năng lượng.

Một trong những mục thay đổi lớn nhất cho với các cư dân California năm nay là California nhận được tín dụng thuế thu nhập. Khoảng $400 triệu có sẵn từ từ tiểu bang cho loại tín dụng này.

Những cư dân California nào có mức thu nhập thấp, tối đa là $13,870, đều có thể yêu cầu một khoản tín dụng lên đến $2653, tùy thuộc vào mức thu nhập và số lượng con cái. Điều này dựa trên thu nhập W-2 kiếm được ở California, và một người nộp hồ sơ phải sống trong tiểu bang này, trong hơn một nửa của năm tính thuế, thì mới nhận được tiền hoàn thuế.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp