advertisements
Monday, 06/04/2020 - 09:04:48

Nhiều tiểu bang kêu gọi điều chỉnh chương trình food stamp

ARIZONA - Nhiều người dân Mỹ hiện nay không dám đi ra ngoài mua thực phẩm do sợ dịch Covid-19 và đã chuyển sang mua hàng qua mạng. Tuy nhiên, những người đang nhận chương trình hỗ trợ thực phẩm liên bang SNAP lại không thể sử dụng chương trình này theo cách linh hoạt như vậy. Hiện chỉ có 6 tiểu bang Hoa Kỳ cho phép người nhận SNAP được mua thực phẩm qua mạng.
Hiện tại, nhiều chính phủ tiểu bang và các tổ chức dân sự đang kêu gọi Bộ Nông Nghiệp điều chỉnh để chương trình SNAP linh hoạt hơn và dễ sử dụng hơn, trong bối cảnh nhiều người Mỹ đang bị mất việc làm và phải tìm hỗ trợ từ chính phủ.

Tại Arizona, Thống Đốc Cộng Hòa Doug Ducey đã yêu cầu Bộ Nông Nghiệp miễn yêu cầu phỏng vấn những người xin hỗ trợ thực phẩm, cho phép các gia đình dùng SNAP để mua thực phẩm đã chế biến, miễn yêu cầu việc làm đối với một số người, đồng thời nới lỏng một số quy định khác để giúp các gia đình vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế hiện nay.
Bộ Trưởng Nông Nghiệp Sonny Perdue cho biết ông hiện vẫn chưa quyết định về chương trình SNAP, và thêm rằng đạo luật hỗ trợ kinh tế vừa được quốc hội phê chuẩn có bao gồm lệnh miễn trừ yêu cầu về việc làm đối với một số người nhận hỗ trợ thực phẩm.

Trong khi chờ đợt chính phủ, một số tiểu bang đã tự điều chỉnh chương trình hỗ trợ thực phẩm của họ. Người dân tại Washington, New York, Oregon đã có thể dùng thẻ SNAP để mua thực phẩm qua mạng, trong khi một số tiểu bang khác gia hạn SNAP cho những người lẽ ra có thể bị cắt hỗ trợ theo các quy định mới của chính phủ.

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements