Thursday, 08/06/2017 - 07:28:43

Nhiều người Mỹ làm liên tục, không lấy ngày nghỉ


Du khách đang đi xe trolley ở San Francisco (Getty Images)


Trong năm 2016, người Mỹ đã bỏ mất 206 triệu ngày nghỉ mà đáng lý họ được hưởng. Điều đó có nghĩa là những người làm việc đã mất đi những khoản phúc lợi trị giá $66.4 tỷ. Theo một cuộc nghiên cứu mới của Project, họ cũng sẽ bỏ nhiều quyền lợi hơn nữa.

Trước đây người Mỹ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề ngưng làm việc, rời khỏi văn phòng. Từ năm 1976 tới năm 2000, người Mỹ làm việc trung bình đã lấy hơn 20 ngày nghỉ mỗi năm. Bắt đầu từ năm 2000, những người làm việc bắt đầu lấy số ngày nghỉ ít hơn. Đến năm 2015, họ chỉ lấy 16 ngày nghỉ mỗi năm.
Từ năm 2015 tới năm 2016, số ngày nghỉ mà người Mỹ lấy tăng một chút, trung bình từ 16.2 đến 16.8 ngày. Mức gia tăng chút xíu này vẫn là một sự phát triển tích cực, vì việc dùng số ngày nghỉ của người ta có một số lợi ích gây ngạc nhiên.

Chẳng hạn, bản phúc trình được công bố trong tháng Năm cho thấy rằng những người nào dùng những ngày nghỉ của họ hầu chắc đều được thăng chức hoặc được tăng lương.

Việc dùng thời gian nghỉ được trả lương bạn cũng có thể giúp cho người ta được tăng mức lương mà họ mong muốn. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng trong số người không dùng kỳ nghỉ, có 78 phần trăm đã nhận được một mức tăng lương hoặc tiền thưởng trong ba năm qua, so với 84 phần trăm trong số những người đã dùng tất cả thời gian nghỉ được trả lương của họ.

Nói rộng hơn, bản phúc trình lập luận rằng việc lấy kỳ nghỉ có thể tạo ra công ăn việc làm và cải thiện nền kinh tế Mỹ. Theo Project: Time Off, “những ngày nghỉ không được dùng hây tốn kém $236 tỷ cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2016, vì việc chi tiêu bị mất đi. Mức chi tiêu đó lẽ ra sẽ hỗ trợ cho 1.8 triệu việc làm ở Mỹ, và tạo $70 tỷ trong thu nhập bổ sung cho những người Mỹ đi làm.”

Vì vậy, việc lấy một kỳ nghỉ được liên kết với việc tiến tới cho bạn, và bằng cách hỗ trợ cho các ngành du lịch và giải trí, việc đó cũng có thể giúp tạo ra nhiều việc làm trong các cộng đồng trên khắp đất nước.
Theo bản phúc trình giải thích, mức tăng kỳ nghỉ 6 ngày mới đây đã có một “tác động $37 tỷ trên nền kinh tế Mỹ. Nó cũng tạo ra khoảng 278,000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, và tạo ra $11 tỷ trong mức thu nhập thêm cho những người làm việc.”

Một cách khác có thể giải thích cho việc nối kết ấy là những người lấy kỳ nghỉ có lẽ đã được thăng chức. Chẳng hạn, những người đàn ông nào có mức xác suất cao hơn, so với các nữ đồng nghiệp phụ nữ của ho, là được thăng chức và tăng lương, đều cho biết rằng họ cảm thấy mặc cảm tội lỗi và căng thẳng ít hơn về việc rời khỏi văn phòng. Mặt khác, các phụ nữ có xác suất cao hơn trong chuyện lo lắng rằng việc đi nghỉ sẽ gây tác động tiêu cực đến sự nghiệp của họ.

Có lẽ cũng chính sự tin tưởng như vậy, giúp cho một số nhân viên thành công tại nơi làm việc, cũng giúp họ cảm thấy hợp lý khi lấy kỳ nghỉ rời khỏi nơi làm việc.
Cho dù như thế nào đi nữa, cuộc nghiên cứu mới này là một cái cớ tuyệt vời để đi nghỉ. Nếu thời gian với những người thân yêu, cơ hội để làm cho những kỷ niệm chắt chiu, hoặc ý tưởng bạn dí những ngón chân trong cát, sẽ không thuyết phục bạn được, thì hãy chắc chắn ghi nhớ những cách thức mà trương mục ngân hàng của bạn có thể hưởng lợi.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp