Saturday, 11/02/2017 - 10:25:23

Nhiều cuộc biểu tình bênh và chống phá thai diễn ra trên khắp Hoa Kỳ


Hai phe biểu tình bênh và chống phá thai được hàng rào ngăn cách.

 

CALIFORNIA – Từ Pennsylvania đến Tennessee, đến California, hàng trăm cuộc biểu tình bênh và chống cơ quan Planned Parenthood – một tổ chức y tế phi lợi nhuận – đã diễn ra trên khắp Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy. Tổ chức #ProtestPP - một liên minh quốc gia phản đối phá thai, muốn chấm dứt mọi nguồn tài trợ của chính phủ cho Planned Parenthood – cho biết hơn 200 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại 45 tiểu bang.

“Đã đến lúc phải chấm dứt cơ sở phá thai lớn nhất Hoa Kỳ,” #ProtestPP viết trên trang web. “Gia nhập với chúng tôi để biểu tình tại cơ sở Planned Parenthood tại địa phương của bạn,… nhằm chấm dứt việc phá thai tại đất nước chúng ta.”

Bà Mary Alice Carter, phó chủ tịch Planned Parenthood Federation of America, nói rằng các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy “được tổ chức nhằm đe dọa các bệnh nhân muốn tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản tại Planned Parenthood.”

Những người ủng hộ Planned Parenthood cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình, nhằm thể hiện sự ủng hộ với tổ chức phi lợi nhuận này. Planned Parenthood cung cấp rất nhiều dịch vụ y tế, bao gồm dò tìm ung thư, kiểm tra HIV và các bệnh lây qua đường tình dục, các biện pháp kế hoạch gia đình, ngừa thai, và phá thai.

Bà Carter đã tỏ lời cám ơn những người ủng hộ, nhưng cũng khuyên họ không nên biểu tình bên ngoài các trung tâm Planned Parenthood. Bà nói: “Tôi rất biết ơn sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được từ khắp đất nước. Nhưng chúng tôi xin yêu cầu những người ủng hộ không biểu tình bên ngoài trung tâm y tế, vì những cuộc biểu tình như thế này có thể sẽ khiến bệnh nhân sợ hãi, và không dám đến trung tâm. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích những người ủng hộ tham gia các sự kiện ở xa trung tâm, hoặc giúp hộ tống cho các bệnh nhân, hoặc biểu tình bên ngoài văn phòng các chính trị gia dân cử.”

Planned Parenthood phục vụ hơn 2.5 triệu bệnh nhân mỗi năm, tại hơn 650 trung tâm y tế trên khắp Hoa Kỳ. Dịch vụ phá thai chiếm 3% trong các dịch vụ của trung tâm này. Phần lớn các dịch vụ - với tỷ lệ 45% - đều là xét nghiệm và chữa trị các bệnh lây qua đường tình dục. Và 31% dịch vụ là cung cấp các biện pháp ngừa thai.

Planned Parenthood nhận $553.7 triệu Mỹ kim từ ngân quỹ liên bang trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6,2014. Đây cũng là nguồn tiền lớn nhất mà tổ chức này nhận được. Các nguồn tiền khác của Planned Parenthood đến từ các nhà tài trợ tư nhân và những nguồn không thuộc chính phủ.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp