Thursday, 07/06/2018 - 08:42:35

Nhà ở 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ có giá trị $200,000


Porland, Oregon

Hiện nay giá nhà trung bình trên toàn quốc là $215,600, theo Zillow. Ở nhiều nơi, với giá này bạn có thể làm chủ hàng ngàn feet vuông đất và nhà, trong khi ở những nơi khác, $200,000 của bạn chỉ mua được vài trăm feet vuông nhà đất mà thôi.


Trang web địa ốc PropertyShark đã so sánh các giá trị nhà trên toàn quốc để xem xét với mức giá $200.000 ở các vị trí khác nhau như thế nào. Để tính giá trung bình cho mỗi foot vuông tại mỗi thành phố khác nhau, PropertyShark đã sử dụng dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và danh sách riêng của mình.

Dưới đây là những dữ liệu về giá trị không gian ở 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ với số tiền bạn có thể mua với giá $ 200.000, và lợi tức trung bình của mỗi hộ gia đình.
- San Antonio, Texas
Với $200,000 mua được 3,249 feet vuông
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $45,481
Giá nhà trung bình: $165,000
- Nashville, Tennessee
Với $200,000 mua được 2,109 feet vuông
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $49,891
Giá nhà trung bình: $252,800
- Orlando, Florida
Với $200,000 mua được 1,992 feet vuông.
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $44,007
Giá nhà trung bình: $228,000
- Philadelphia, Pennsylvania
Với $200,000 mua được 1,558 feet vuông.
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $39,770
Giá nhà trung bình: $146,700
- Phoenix, Arizona
Với $200,000 mua được 1,412 feet vuông.
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $49,328
Giá nhà trung bình: $229,000
- Portland, Oregon
Với $200,000 mua được: 773 feet vuông
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $58,423
Giá nhà trung bình: $429,400
- Denver, Colorado
Với $200,000 mua được 661 feet vuông.
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $56,258
Giá nhà trung bình: $418,300
- Los Angeles, California
Với $200,000 mua được 501 feet vuông.
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $51,538
Giá nhà trung bình: $674,600

- Hoa Thịnh Đốn
Với $200,000 mua được 423 feet vuông.
Lợi tức trung bình mỗi gia đình: $72,935
Giá nhà trung bình: $566,000
- Boston, Massachusetts
Với $200,000 mua được 371 feet vuông.
Thu nhập trung bình mỗi gia đình: $58,516
Giá nhà trung bình: $585,100
- Manhattan, New York
Với $200,000 mua được 126 feet vuông.
Thu nhập trung bình mỗi gia đình: $75,513
Giá nhà trung bình: $1,307,700
(Theo CNBC)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp