Tuesday, 18/08/2020 - 10:08:14

Nha Bưu Điện hoãn cải tổ đến sau bầu cử


Nhân viên thuộc ban bầu cử tại Hạt Miami-Dade ở Florida đang nhận lá phiếu của người dân để bỏ vào thùng phiếu trong ngày bầu cử sơ bộ 18 tháng 8, 2020 ở thị xã Doral. (Joe Raedle/ Getty Images)

 

Tổng giám đốc Nha Bưu Điện Hoa Kỳ, ông Louis DeJoy, vào thứ Ba thông báo rằng mọi kế hoạch cải tổ hoạt động của bưu điện sẽ được hoãn đến sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

Thông báo này được đưa ra sau khi nhiều người lo ngại rằng việc cải tổ bưu điện sẽ làm chậm trễ việc giao thư, gây ảnh hưởng cho những người muốn bỏ phiếu qua thư.

Trong thông cáo báo chí, ông DeJoy nói, để tránh ảnh hưởng đến các phiếu bầu gởi bằng đường bưu điện, mọi kế hoạch cải tổ sẽ được hoãn cho đến khi bầu cử kết thúc.

Ngoài ra, giờ làm việc tại các bưu điện sẽ không thay đổi. Máy móc phân loại thư từ và các thùng thư đều được giữ nguyên. Không cơ sở phân loại thư từ nào bị đóng cửa, và nhân viên bưu điện sẽ làm thêm giờ nếu cần thiết.

Ông DeJoy cũng thêm rằng Nha Bưu Điện (USPS) sẽ tăng thêm nhân viên để giải quyết các phiếu bầu qua thư.

Trước đó, các bộ trưởng tư pháp của 14 tiểu bang đã khởi kiện chống lại các kế hoạch cải tổ của USPS, nói rằng các thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử 2020.

Ông DeJoy dự kiến sẽ ra điều trần trước Ủy Ban Nội An và Vấn Đề Chính Phủ của Thượng Viện vào thứ Sáu này, về việc Nha Bưu Điện sẽ đáp ứng như thế nào với nhu cầu bỏ phiếu qua thư của người dân.

Trong năm tài chính 2019, Nha Bưu Điện bị lỗ $8.8 tỷ Mỹ kim và nợ $11 tỷ Mỹ kim. Doanh thu của cơ quan này dựa trên giá bán sản phẩm và dịch vụ, và không được liên bang tài trợ.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising