Thursday, 13/08/2020 - 11:01:58

Người phụ nữ với lòng mạnh tin


Câu chuyện Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Canaan tại Tyre và Sidon được vẽ trong tranh của họa sĩ Jean-Germain Drouais năm 1784, nay được triển lãm tại bảo tàng viện Louvre, Pháp. (Gallerix.org)


Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG
Hai miền Tyrô và Siđon là vùng đất của người dân ngoại, nằm về phía tây bắc của Biển Hồ Gallilêa khoảng 60 cây số, một nơi khá xa với những mục vụ thường ngày của Chúa Giêsu. Mặc dù bài Tin Mừng không cho biết tại sao Chúa Giêsu lại tới đây, các nhà chú giải Thánh Kinh giải thích rằng Ngài và các môn đệ đang tìm một nơi xa vắng như vậy để nghỉ ngơi.

Trước đó, các ngài cũng đã cố tìm một chỗ để tĩnh dưỡng, nhưng không nơi nào tại Gallilêa mà đám đông dân chúng không biết đến danh tiếng của Chúa Giêsu. Họ đã kéo tới xin chữa lành, nghe Ngài giảng dạy, và đã được Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn. Đồng thời một số những Biệt Phái và luật sĩ thường xuyên theo dõi và chất vấn Ngài, làm cho tâm trí Ngài và các môn đệ thêm căng thẳng. Do đó Ngài đã chọn Tyrô và Siđon để nghỉ ngơi, nhưng ngay cả người dân ngoại tại vùng đat xa xôi này cũng biết đến và xin Ngài giúp đỡ.

Người phụ nữ trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, không chỉ là một người dân ngoại, nhưng bà còn thuộc dòng Canaan, một dân tộc có mối thù truyền kiếp với dân tộc Do Thái, nghe biết về Chúa Giêsu và đã đến xin Ngài cứu chữa con gái của bà bị quỷ ám trầm trọng.

Thoạt đầu Chúa làm ngơ vì muốn thử thách đức tin và lòng kiên trì của bà. Các môn đệ kêu xin Ngài, nhưng Chúa trả lời, “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel.”

Bà không ngã lòng, và tiếp tục kêu xin. Lần này Chúa thử thách bà nặng lời hơn, “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó.”

Chúa không có ý miệt thị bà, nhưng Ngài muốn dùng ngôn từ thời bấy giờ để nhắc nhở bà đến thực tế thù địch giữa người Do Thái và người Canaan. Bà biết điều đó, nhưng vẫn van xin với lòng thành khẩn. Bà thưa, “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vun từ bàn của chủ rơi xuống.” Cảm kích lòng tin của người phụ nữ dân ngoại này, Chúa đã ban cho bà điều bà kêu xin.

Câu chuyện trong bài Tin Mừng ngày hôm nay trước hết muốn nhấn mạnh đến niềm tin của người phụ nữ dân ngoại. Chưa từng gặp Chúa trước đó, nhưng bà tin rằng Ngài có thể chữa trị cho con gái của bà, một tình trạng bệnh mà không thày thuốc hay thày trừ quỷ nào trong vùng dân ngoại có thể giúp bà được. Với niềm tin đó bà đã quyết tâm gặp Chúa để xin Ngài cứu chữa. Niềm tin mạnh mẽ đã giúp bà vượt qua những thử thách và ngay cả một lịch sử thù hận lâu dài.

Điểm quan trọng thứ hai, đó là lòng kiên trì trong lời kêu xin, mà Chúa Giêsu gọi đó là lòng mạnh tin. Tin thôi chưa đủ; niềm tin đó cần phải có thêm lòng kiên trì mới có thể trở nên mạnh mẽ. Người phụ nữ trong câu chuyện không dễ ngã lòng. Không những bà tin Chúa có thể giúp bà, nhưng bà còn tin Ngài là người duy nhất có thể làm được công việc đó.

Niềm tin của bà khác xa với niềm tin của nhiều người trong thời đại ngày hôm nay. Họ cầu xin theo thói quen, được thì tốt không được thì thôi. Lời cầu xin thiếu han chiều sâu của lòng tin, và khi không thấy Chúa đáp trả theo đúng nguyện vọng của mình, thì ngã lòng, thôi không kêu xin nữa. Không có được sự kiên trì và dễ dàng đi đến thất vọng.

​Bài Tin Mừng muốn nhắc nhở chúng ta không nên ngã lòng khi Chúa còn đang muốn thử thách chúng ta. Nếu có được lòng mạnh tin, Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta như Ngài đã ban cho người đàn bà Canaan thuở xưa.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Bui Khanh đã nói: Cảm ơn cha đã viết ra những bài giảng này. Cảm ơn báo Viễn Đông có những bài về (tất cả các) tôn giáo như thế này
advertisements
advertisements