Friday, 29/12/2017 - 12:04:47

Người máy đang đến! 800 triệu người trên thế giới có thể mất việc vào năm 2030


Cô người máy của hãng Arisa đang giữ vai trò tiếp khách tại cuộc triển lãm công nghệ tự động hóa International Robot Exhibition 2017 diễn ra tại Tokyo ngày 29 tháng 11, 2017. (Tomohiro Ohsumi/ Getty Images)


Nếu sự tiên đoán này đúng sự thật thì nhiều người Mỹ sẽ bị thất nghiệp trong vòng hơn 10 năm sắp tới, đặc biệt những người làm việc trong ngành cung cấp thực phẩm.

Theo cuộc nghiên cứu mới của McKinsey, có tới một phần ba trong lực lượng lao động Hoa Kỳ có thể bị mất việc làm vào năm 2030 vì tiến trình tự động hóa, hay nói nôm nay là người máy sẽ thay thế người thật.
Công ty tư vấn McKinsey hiện thời ước tính rằng từ 400 đến 800 triệu người trên thế giới có thể bị thay thế bởi tự động hóa và cần phải tìm công việc mới.

Theo cuộc nghiên cứu, những nghề nghiệp dễ được tự động hóa nhiều nhất bao gồm những nghề hoạt động bằng tay chân trong “những môi trường có thể dự đoán được,” bao gồm nghề điều khiển máy móc và sản xuất thức ăn nhanh. Ngoài ra, tự động hóa sẽ có tác động âm thầm hơn trên những công việc liên quan đến việc quản trị người ta, khả năng chuyên môn, và những nghề nào đòi hỏi sự tương tác xã hội thường xuyên.
Theo McKinsey, những công việc “không thể đoán trước được,” như những người làm vườn, thợ sửa ống nước, hoặc người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và chăm sóc người cao niên, có xác suất ít bị tự động hóa trong mười năm sắp tới, vì những công việc đó vẫn khó khăn cho máy móc tự động, và thường không kiếm được mức lương cao.

Bản phúc trình của viện nghiên cứu McKinsey Global Institute được công bố trong tháng này, “Ngay cả khi có đủ công việc để bảo đảm việc làm đầy đủ vào năm 2030, những bước chuyển tiếp chính yếu trước mắt có thể ngang với hoặc thậm chí vượt quá quy mô của những thay đổi lịch sử trong nông nghiệp và sản xuất. Ngay cả khi nó gây ra những mức suy giảm trong một số nghề, tiến trình tự động hóa sẽ làm thay đổi nhiều hơn nữa: 60 phần trăm trong tổng số các nghề có ít nhất 30 phần trăm trong tổng số các hoạt động cấu thành việc làm có thể được tự động hóa.”

Tác động chọn lọc này trên lực lượng lao động đã khiến cho nhiều người lo ngại rằng sự bất bình đẳng về lợi tức sẽ tiếp tục tệ hơn ở Hoa Kỳ.

Cuộc nghiên cứu lưu ý, “Sự cách biệt về lợi tức có thể tiếp tục diễn ra ở Mỹ và những nền kinh tế khác phát triển cao. Nếu việc tái tuyển dụng diễn ra chậm chạp, nạn thất nghiệp trong tình trạng người ta chuyển tiếp việc làm có lẽ sẽ tăng lên trong ngắn hạn, và tiền lương có thể gặp phải áp lực làm suy giảm.”
Để giúp chuyển tiếp sang một tương lai với tự động hóa gia tăng, các nhà hoạch định chính sách và các cơ sở kinh doanh sẽ “cần phải hành động” để giữ cho người ta có việc làm, theo cuộc nghiên cứu của McKinsey gợi ý.

McKinsey lưu ý rằng các chính phủ sẽ phải phát triển và cung cấp việc tái huấn luyện công việc rộng rãi, để giúp đỡ những người đổi sang công việc khác, cũng như cung cấp những khoản bổ sung thu nhập rộng rãi hơn.

Cuộc nghiên cứu đan cử Phong Trào Trung Học Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ qua và GI Bill, coi đó là những ví dụ chính yếu về cách thức các nước phát triển cao có thể đối phó được với những tác động bất lợi của một nền kinh tế đang biến đổi.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp