Tuesday, 27/08/2019 - 07:11:18

Người da trắng trở thành nhóm thiểu số tại 109 quận hạt Hoa Kỳ

 

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ dân số người da trắng đang giảm dần, trong lúc các cộng đồng người Hispanic, châu Á, và người da đen ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, sự thay đổi này ở một số nơi xảy ra nhanh hơn so với các nơi khác. Trong thời gian từ năm 2000 tới 2018, 109 quận hạt tại 22 tiểu bang, từ California, tới Kansas, tới North Carolina, cộng đồng chiếm đa số đã chuyển từ người da trắng sang người không phải da trắng, theo nghiên cứu của Trung tâm Pew Research, dựa trên dữ liệu của Phòng Thống Kê Hoa Kỳ.
Tính tổng cộng, vào năm 2018, Hoa Kỳ có 293 quận hạt có cộng đồng dân cư đa số không phải là người da trắng. Hầu hết các quận hạt này tập trung tại California, miền nam và bờ Đông, và chỉ có một số ít ở vùng trung tây. Ngoài ra, một số quận hạt hiện có người da trắng chiếm đa số dự kiến cũng sẽ thay đổi tỷ lệ trong các năm tới. Tại 21 trong số 25 quận hạt đông dân nhất Hoa Kỳ, tổng số người không phải da trắng đã chiếm tỷ lệ cao hơn 50% dân số.
Vào năm 2000, các quận hạt như San Diego, Orange, Riverside, và Sacramento, ở California đều có phần lớn cư dân là người da trắng, nhưng tỷ lệ này đến nay đã đảo ngược. Người Hispanic hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm người không phải da trắng tại các quận hạt ở nam California. Tại Orange County, tỷ lệ người da trắng không phải Hispanic vào năm 2000 là 52%, và tỷ lệ này hiện nay chỉ còn 40%. Phân tích của Pew Research chỉ bao gồm các quận hạt có dân số tối thiểu trên 10,000 người vào năm 2018. Các quận hạt này đại diện cho 77% tổng quận hạt trên toàn Hoa Kỳ, và chiếm 99% dân số.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising