Friday, 25/11/2016 - 07:53:07

Người cao niên so sánh Medigap và Medicare Advantage

Bài ERIC TRẦN

Hỏi: Tôi sắp sửa mua Medicare, nghe nói phải đóng 20% chi phí chứ không được cover hoàn toàn. Có người bảo tôi nên mua Medigap, người khác lại nói mua Medicare Supplement….để khỏi phải đóng 20% đó. Xin giải thích về sự lợi hại của 2 thứ bảo hiểm này?

Trả lời: Medigap và Medicare Supplement là một thứ, có nghĩa là “bảo hiểm bổ túc” cho Medicare Nguyên Thủy gồm Phần A và Phần B.
Vào tuổi 65, nếu không thuộc thành phần đặc biệt, bạn buộc phải mua Medicare Phần A, Medicare Phần B, và Medicare Phần D. Phần A, chi trả phí tổn bệnh viện, được cấp miễn phí cho người đi làm đóng thuế đủ 10 năm. Phần B chi trả phí tổn ngoài bệnh viện (outpatient services), như bác sĩ, xét nghiệm, chụp chiếu…. Phần D chi trả phí tổn thuốc men.

Ngoài 4 phần A, B, C, và D, bây giờ Medicare lại có thêm Medigap, Medicare Supplement, Medicare Advantage, làm sao phân biệt đây?


Đúng là nếu chỉ có Medicare thôi, thì ngoài tiền đóng hàng tháng để mua phần B và phần D (phần A miễn phí) mỗi khi có chuyện phải chạy tới bác sĩ, bệnh viên, bạn lại phải trả thêm co-pay, deductible, co-insurance.
Nhiều dịch vụ bạn phải chịu tới 20% chi phí. Nếu bận tâm về những chi phí này, bạn có thể mua thêm bảo hiểm Medigap, cũng gọi là Medicare Supplement, có nghĩa là bảo hiểm bổ túc cho người có Medicare”. Dĩ nhiên, bạn phải đóng bảo phí hằng tháng, rồi khi hữu sự, Medigap (Medicare Supplement) sẽ giúp bạn.
Nhưng bạn có buộc phải mua Medigap không? Và, lợi hại của Medigap thế nào, đó là điều chúng ta cần nói tới.

1. Có buộc mua Medigap không?

Không! Mua Medigap là tình nguyện, không bó buộc. Nhưng nếu muốn mua, bạn phải hiểu những điều căn bản sau đây:
- Medigap là một “sản phẩm” của thị trường tư nhân. Bạn có thể dò hỏi những văn phòng dịch vụ, hoặc vào mạng Internet để tìm nơi bán bảo hiểm Medigap.
- Phải có Medicare Nguyên Thủy – tức là Phần A và Phần B. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Medigap chính là để bổ túc cho 2 phần A và B đó.
- Không được có Medicare Phần C, cũng gọi là Medicare Advantage. Nếu đã có rồi thì phải bỏ vào ngày Medigap bắt đầu có hiệu lực.
- Còn Phần D? Trước đây, một số chương trình Medigap có có bao luôn chi phí thuốc men. Nhưng kể từ Tháng Giêng, 2006, chính phủ không cho phép Medigap bao gồm luôn tiền thuốc. Để đáp ứng nhu cầu thuốc men, bạn phải mua Medicare Phần D riêng biệt.
Tuy nhiên, nếu không muốn mua Medigap, bạn cần phải mua Medicare Advantage, cũng gọi là Medicare Phần C. Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích vài điểm căn bản giữa 2 chương trình này – Medigap và Medicare Advantage.

2. Medigap và Medicare Advantage
Hai chương trình trên đây thoáng nhìn thì giống nhau, nhưng khác nhau về nhiều điểm.
- Giống nhau: Nếu muốn mua Medigap và Medicare Advantage, bạn cần phải có Phần A và Phần B trước đã. Có thể nói, chúng đều bổ túc cho Phần A và Phần B, giúp bạn đỡ phải móc tiền túi khi sử dụng dịch vụ y tế. Vì sự tương đồng căn bản này, bạn chỉ có thể mua, một là Medigap hai là Medicare Advantage, không thể mua cả 2.
- Giống nhau: Medigap và Medicare Advantage đều do các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp.
- Tiền Thuốc Khác nhau: Medigap bây giờ không bao gồm tiền thuốc, buộc bạn phải bỏ tiền ra mua Medicare Phần D để có bảo hiểm thuốc men. Trong khi đó, đa số các chương trình Medicare Advantage đều bao gồm bảo hiểm thuốc men.

- Bảo Phí Khác Nhau: Tiền mua Medigap thường cao hơn Medicare Advantage. Với bất cứ một chương trình Medigap nào, bạn cũng phải đóng bảo phí hàng tháng (ít nhất $150, nhiều nhất $200). Trong khi đó, với Medicare Advantage, có chương trình hoàn toàn miễn phí hoặc nhẹ hơn Medigap (từ $0 tới $100 một tháng).
- Tiền túi (out of pocket expenses) khác nhau: Ngoại trừ tiền bảo phí hàng tháng, mua Medigap bạn không phải trả deductible, không phải trả co-pay, hoặc chỉ trả rất ít. Nhưng với Medicare Advantage, cái mục deductible và co-pay vẫn còn: Bạn vẫn phải bỏ thêm tiền túi từ $3,400 tới $6,700 một năm, nếu phải dùng nhiều dịch vụ y tế.

- Bác sĩ, bệnh viện: Với Medigap, bạn có tự do tối đa, muốn đi bác sĩ bệnh viện nào cũng được, không cần phải thông báo với bảo hiểm, miễn là những nơi đó chịu nhận Medicare. Với Medicare Advantage, bạn phải tham gia HMO, tức là phải chọn 1 bác sĩ gia đình, thông báo cho bảo hiểm biết, rồi giới hạn sự chọn lựa trong tổ hợp của bác sĩ gia đình ấy, đồng thời đặt toàn quyền chăm sóc y tế dưới sự điều hợp của vị đó mà thôi. Nghĩa là, kể từ sau khi chọn bác sĩ gia đình, bạn phải sử dụng mọi dịch vụ y tế khác (như bệnh viên, bác sĩ chuyên khoa) trong tổ hợp này. Dĩ nhiên, bạn có quyền thay đổi tổ hợp nếu không vừa ý. Nhưng mỗi lần thay đổi là mỗi lần phải thông báo, và vẫn phải nằm dưới sự điều hợp của bác sĩ gia đình mới. Nếu muốn tự do hơn, bạn có thể tham gia PPO với chi phí cao hơn, nhưng sự tự do này vẫn không thể sánh được với sự tự do gần như hoàn toàn của Medigap..
- Số thẻ mang theo: Với Medigap, bạn phải mang theo 3 thẻ (gồm thẻ trắng xanh đỏ của Medicare, thẻ Medigap, và thẻ Medicare Part D). Với Medicare Advantage, bạn chỉ cần mang theo 1 thẻ là đủ.
So sánh một vài điểm căn bản như trên, bạn muốn chọn thứ nào: Medigap hay Medicare Advantage? Thứ nào “thuận lợi” cho bạn hơn?
Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp