Sunday, 25/02/2018 - 11:38:40

Ngôi nhà tâm linh của người Việt tại Quận Cam (kỳ 26)

Bài BĂNG HUYỀN

Chùa Duy Pháp và Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền (phần cuối)

Hiểu được lợi lạc khi chọn tu theo Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền, nên phật tử Thiện Duyên khi gặp những người bạn của mình, hay bà con thân thuộc, bà luôn gợi ý họ hãy thử tìm hiểu về Pháp Môn. Phật tử Thiện Duyên nói, “Theo tôi, ai cảm thấy thử tu Pháp Môn này được thì hãy thử. Đi chùa lễ Phật thì cũng tốt, nhưng không lựa Pháp Môn tu thì cũng như mình chưa tu. Riêng tôi thấy Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền rất tốt, rất thù thắng, thực hành được mọi chỗ mọi nơi, giúp nhiếp tâm rất mau. Nếu quý vị nào mới bắt đầu, thì hãy đọc sách tóm lược về Pháp Môn Tổ Sư Thiền của Hòa Thượng Duy Lực viết mà Thượng Tọa Thích Trung Duệ (trụ trì chùa Duy Pháp) gửi cho các Phật tử khi đến chùa tu học.


Hòa Thượng Thiền Sư Thích Duy Lực (Hình cung cấp)

“Quý vị hãy đọc kỹ, để xem cách Hòa Thượng Duy Lực hướng dẫn cách tu Tham Tổ Sư Thiền. Dù có sách hay băng giảng của Hòa Thượng Duy Lực, hay của các quý thầy khác giảng, thì tôi nghĩ muốn tu Pháp Môn này, phải cần có vị thầy hướng dẫn để mình tu. Do vậy, tôi không khuyên mấy chị của tôi ở Hòa Lan tu Pháp Môn này, vì nơi mấy chị tôi sống bên đó không có vị thầy nào tu Pháp Môn này để giúp các chị trực tiếp như tôi tu bên này tại chùa Duy Pháp.

“Vì Hòa thượng Duy Lực có ghi trong sách là phải có thầy hướng dẫn, chứ không thể tự tu được. Vì tự tu sẽ có lúc mình tự sáng tác thêm, làm sai sẽ có hại. Có thầy để mình trình lên thầy những thắc mắc, để thầy giải đáp cho mình biết đúng sai như thế nào. Vì Pháp Môn nào tu cũng có lúc sẽ có ma cảnh, vì vậy mình phải có thầy hướng dẫn.”


Thượng Tọa Thích Trung Duệ, trụ trì chùa Duy Pháp (Hình cung cấp)

Về câu thoại đầu mà bà chọn để Tham Thiền, Phật tử Thiện Duyên cho biết, “Tôi chọn câu thoại đầu Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu? để tham thiền. Đây là thắc mắc rất lớn của mọi người. Khi mình thắc mắc như vậy, đầu mình chỉ tập trung vào điều mình thắc mắc, mà không nghĩ đến chuyện khác. Điều này giúp mình nhiếp tâm. Tôi thấy là với phương pháp dùng nghi án như vậy, bằng câu thoại đầu rất dễ làm người ta tập trung, không nghĩ tùm lum tùm la.

“Trong sách Hòa Thượng Duy Lực có ghi là có rất nhiều câu thoại đầu để cho mình chọn để tu, nhưng thầy chọn năm câu tương đối dễ cho Phật tử chọn, chứ nếu nói cơ man thì không biết đi đến chừng nào mới xong. Tôi rất biết ơn thầy Duy Lực giúp các nhân tôi và những Phật tử khác tu Pháp Môn sẽ dễ dàng hơn.”

Thực hành tham thiền

Trong phần hướng dẫn về đường lối thực hành Tham Tổ Sư Thiền, Hòa Thượng Duy Lực có giải thích cặn kẽ về tham thiền và cách thức như thế nào. Theo Hòa Thượng Duy Lực, chữ “Tham” có nghĩa là “Nghi,” “Nghi” tức không hiểu. Một việc gì đã thấu hiểu rồi thì hết Nghi; Tâm suy nghĩ giải thích câu thoại đầu, cho ra một câu đáp án ấy là hồ nghi, chẳng phải Chánh Nghi. Chánh Nghi là chỉ cho tâm nghi, không cho tâm đi tìm hiểu, không cho tâm đi giải thích đáp án. Chánh nghi mới là tham thiền. Hồ nghi chẳng phải tham thiền.
“Tham Thiền rất chú trọng đến nghi, chỉ cần có nghi tình, ngoài ra không cần biết đến tất cả. Các pháp tu khác hay trừ vọng tưởng hoặc buông bỏ vọng tưởng. Tham Tổ Sư Thiền không cho trừ vọng tưởng, không được đè nén vọng tưởng, không được buông bỏ vọng tưởng, vọng tưởng nỗi lên bao nhiêu cũng mặc kệ, không biết tới. Vậy thì phải làm sao? Chỉ cần đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình thì chính nghi tình đó là cây chổi automatic để quét sạch tất cả, có vọng tưởng cũng quét, không có vọng tưởng cũng quét, khỏi cần tác ý.”Vậy làm thế nào để khởi lên nghi tình? Hòa Thượng Duy Lực ghi rõ, “Phải nhìn vào câu thoại đầu. Ngài Hư Vân nói Thoại đầu là cây gậy, như người đi đường nhờ cây gậy để đi, Tham Thiền nhờ câu thoại đầu làm cây gậy để đi. Tham Thoại Đầu cũng gọi là Khán Thoại Đầu, thoại đầu thì rất nhiều, muôn muôn ngàn ngàn, ở đây chỉ đề ra năm câu thoại đầu, mỗi người tự chọn một câu khó hiểu nhất, cảm thấy không hiểu nỗi thì câu đó thích hợp cho mình Tham. “Năm câu thoại đầu gồm:

  1. Khi chưa có trời đất ta là cái gì?
  2. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bản lai của ta như thế nào?
  3. Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, là cái gì?
  4. Vạn pháp qui một, một qui chỗ nào?
  5. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu?
“Năm câu thoại đầu chỉ được chọn một câu khó hiểu nhất, tham đến kiến tánh thành Phật mới thôi, không cho lựa hai câu, cũng không được đổi qua đổi lại, phải ôm chặt lấy một câu thoại đầu tham đến cùng. Hỏi thầm trong bụng Khi chưa có trời đất ta là cái gì? Có hỏi thì có đáp, không hiểu thì đáp không ra, thắc mắc không hiểu tức đã phát khởi nghi tình. Hỏi lần thứ nhất, đáp không ra, hỏi tiếp lần thứ hai, vẫn đáp không ra, hỏi tiếp lần thứ ba, cứ hỏi tiếp hoài, ngày đêm chẳng ngừng, gọi là miên mật. Tham Thiền cần có sự miên mật, miên là kéo dài, mật là không có kẽ hở, liên tiếp không có kẽ hở, không cho gián đoạn, miên mật mãi mới thành khối.

“Tham thiền chú trọng đến cái không hiểu, việc thế gian muốn hiểu thì khó, không hiểu thì dễ, nên bà già 80 - 90 tuổi vẫn tham được; trẻ con ba, bốn tuổi cũng tham được, chỉ cần một cái không hiểu là được.”
Hòa Thượng Duy Lực có giải thích kỹ, “Tham Thiền nghi tình nặng, không hiểu nhiều, có thể ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực, khó thở, ấy thì nhức chừng nào tốt chừng nấy, mặc dù lúc đó cảm thấy rất khó chịu nhưng phải ráng, vì đó là tình hình tốt, phải có tâm quyết tử mới có thể kiến tánh, cứ dũng mãnh tiến tới, chớ có sợ. Vì tình trạng đó chỉ kéo dài từ năm - bảy ngày sẽ hết. Nhưng nếu khi ngồi thiền có tình trạng nhức đầu tức ngực khó thở thì không được, phải mau đứng dậy đi kinh hành hoặc kiếm việc khác làm.
“Tham Thiền không phân biệt tư cách: Theo Phật pháp thì từ Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa cho đến Tối Thượng thừa, thuộc về chánh pháp luôn phải phá ngã chấp; nếu không phá ngã chấp thì chẳng thể ra khỏi sanh tử luân hồi.

“Căn bản của người tham thiền là phá ngã chấp, vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ, phải luôn luôn nhớ lấy. Hễ có sở đắc là còn chấp ngã, có sở cầu là còn chấp ngã, có sở sợ là còn chấp ngã, nên phải luôn nhớ chín chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ để phá. Tâm Kinh nói Vô trí diệc vô đắc, chẳng những Thiền tông, các pháp môn khác cũng vậy.

“Thông thường, người ta nói đến trì kinh, lầm tưởng tụng kinh tức trì kinh, ấy là sai lầm. Trì là phải hành trì, nếu chỉ có tụng niệm, ấy là tụng niệm chứ chẳng phải trì kinh. Nay chúng ta Tham Thiền tức trì kinh. Tham Thiền là cây chổi automatic để trì kinh, Tham Thiền là đúng theo ý chỉ của Bát Nhã Tâm Kinh.

“Người thường cho rằng tham thiền phải thượng căn thượng trí mới có thể tham được, sự thật từ lịch đại Tổ Sư cho đến đời Mãn Thanh, đã có bảy ngàn Tổ, vị Tổ nào cũng nói ai cũng có thể tham được, bất cứ già trẻ, nam nữ, thông minh, dốt nát, khờ ngốc, v.v. Trong Truyền Đăng Lục, nhiều người khờ ngốc vẫn được kiến tánh, thì tại sao mọi người cứ cho tham thiền là khó? Tại không chịu thực hành, không có tham thiền mà chỉ nghe những người ham tạo tội địa ngục, chẳng biết Tổ Sư Thiền là gì, cứ lấy ý mình đoán, hễ thấy người ta ngồi thiền tưởng là tham thiền, nói là dễ tẩu hỏa nhập ma, ấy là sai lầm.

“Những người không biết về thiền mà phê bình thiền, tạo tội địa ngục rất nặng. Theo ngài Lai Quả Thiền sư trong Ngữ Lục của ngài nói, Nếu phỉ báng thiền mà tự chướng ngại không dám tham thiền, phải đọa địa ngục Vô-Gián (Địa ngục A-Tỳ) một đại kiếp; hễ phỉ báng thiền làm chướng ngại người khác không dám tham thiền thì phải đọa địa ngục Vô gián bốn đại kiếp, chứ chẳng phải nói chơi vậy. Nhiều người không biết, lấy ý mình nói đại, thật đáng thương xót.

“Tại sao chỉ chướng ngại mình chứ chẳng phải chướng ngại người khác mà phải đọa địa ngục một đại kiếp? Theo Lai Quả Thiền sư nói, tất cả Phật quá khứ, Phật vị lai đều do tham thiền mà thành Phật; hễ một người kiến tánh thành Phật sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nay do mình phỉ báng thiền, chẳng được thành Phật, khiến vô lượng vô biên chúng sanh không được giải thoát, ấy là lỗi tại mình, nên có tội nặng như thế.
“Cho nên, phỉ báng thiền tạo tội rất nặng; theo tội thế gian chỉ một đền một, ví như đã cắt cổ một trăm con gà, ăn thịt một trăm con gà ấy, bất quá làm con gà một trăm đời để người khác cắt cổ, ăn thịt rồi là hết. Còn phỉ báng Phật pháp thì tội gấp muôn triệu ngàn lần, trong địa ngục A Tỳ hết đại kiếp này đến đại kiếp khác, thậm chí thế giới này hoại rồi phải dời đến thế giới khác để chịu tội. Thế nên, hễ mình không biết thì chớ nên phỉ báng, nói là có hại.”

Đọc kinh sách để tăng lòng tin?

Trong phần vấn đáp Thiền và Phật Pháp, với câu hỏi, “Pháp môn Tổ sư thiền chỉ cần một câu thoại đầu, hỏi lên khởi tâm không biết liên tục sẽ kiến tánh. Nhưng người chưa biết đạo Phật, con thiết nghĩ rất cần đọc kinh sách cho hiểu để có lòng tin tự tâm. Kính xin Thầy khai thị?”

Câu hỏi đã được Hòa Thượng Thích Duy Lực trả lời, “Cơ bản Tham Tổ Sư Thiền là tin tự tâm và phát nghi tình. Đối với những người chưa tin tự tâm phải cần coi kinh sách để tăng cường lòng tin tự tâm. Cho nên, tôi hoằng Tổ sư thiền cũng dịch kinh viết sách, để cho những người chưa đủ lòng tin tự tâm được tin, thì họ thực hành mới mau đạt đến kiến tánh. Mặc dù, Phật Thích Ca truyền pháp môn từ nghi đến ngộ này là bất lập văn tự, nghĩa là tự tánh khỏi cần qua văn tự, không phải phế bỏ phương tiện văn tự.

“Nếu phế bỏ văn tự tại sao Phật có đủ thứ kinh điển để làm gì? Mà chư Tổ có ngữ lục, ngài Tăng Xán có Tín Tâm Minh, Lục Tổ có Pháp Bảo Đàn Kinh, làm sao bỏ văn tự! Chỉ là không chấp vào văn tự. Lợi dụng văn tự để cho mình hiểu Phật tánh vốn lìa văn tự. Tất cả kinh sách đều là phương tiện, tất cả lời nói của chư Phật chư Tổ đều là phương tiện.

“Mình biết là phương tiện, không nên chấp vào chỗ đó. Khi đã tin tự tâm thì những thứ ấy không cần nữa, nhưng không phải phế bỏ; mình không cần mà người khác cũng còn cần, vô lượng vô biên chúng sanh vẫn còn cần; đâu phải mình không cần mà người khác không cần! Phật thuyết pháp 49 năm dù nói không có nói một chữ, nhưng kinh sách lưu hành trên thế gian mênh mông, xem suốt đời không thể hết. Vì vậy nói không cần kinh sách là không đúng.”

Thượng Tọa Thích Trung Duệ có duyên tu theo Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền từ thập niên 1980 và được trực tiếp cầu Pháp với Hòa Thượng Duy Lực khi Hòa Thượng còn tại thế, bằng kinh nghiệm của mình. Thượng Tọa cho biết Phật tử tu Pháp Môn này, nên chọn câu thoại đầu sao cho dễ khởi nghi tình (tức “không biết”) trước khi quyết định Tham Thiền.

Ngoài ra theo Thượng Tọa Thích Trung Duệ, người tu Pháp Môn này phải thanh lọc tâm trước khi Tham Thiền. Nếu tâm nhiều tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến… thì khi Tham Thiền, vọng tưởng tạp niệm khởi lên rất khó điều phục nhiếp tâm. Hơn nữa, ma cảnh hiện ra dẫn dắt lại sanh tâm ưa thích, do vô minh chấp ngã tướng nặng nề nên nhận “giả” làm “chơn,” mà sanh tà kiến ngộ nhận mình “đắc pháp,” là Thánh nhơn giáng thế. Chẳng lâu sau sẽ bị tẩu hỏa nhập Ma, nếu chẳng có duyên lành gặp Bậc chơn tu cứu giúp thì cả đời tu xem như lạc vào Ma đạo. Do đó phải tịnh tâm, tịnh nghiệp mới là điều kiện cần cho việc hành thiền giác ngộ.

Thượng Tọa Thích Trung Duệ chia sẻ, “Nhiều Phật tử biết rằng tu là lợi ích, nhưng quí Phật tử ngày nay thường thích tu pháp gì vừa dễ vừa mau. Tu mà khó quá thì ngán. Vì vậy chỉ cần đến chùa tụng kinh, niệm Phật để Phật gia hộ cho mình là thấy đủ rồi. Vậy thì làm sao đi đúng tinh thần của Phật dạy, là phải đi sâu nguồn gốc của sự giác ngộ giải thoát? Phải làm sao thấy được con người thật của chính mình, biết được manh mối nào dẫn mình triền miên trong sanh tử, làm sao dứt được mầm sanh tử đó?

“Hằng năm chùa Duy Pháp sẽ tiếp tục tổ chức các khóa tu thiền miễn phí, để giới thiệu cho Phật tử hiểu hơn về Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền, có mời các quý Thầy chuyên về tu thiền hướng dẫn, rất mong quý Phật tử tiếp tục ghi danh tham dự. Thầy chỉ mong dùng Pháp của Phật kết duyên được nhiều người hơn. Vì Pháp Phật sẽ đi với mình mãi mãi, đời này cũng như đời sau.

“Còn thầy chỉ là người kết duyên trong khoảnh khắc đó thôi, hay nhân duyên nhất định nào đó thôi, hết đời này cũng xong. Nếu Phật tử có duyên với thầy, mà không có duyên với Pháp Môn, họ sẽ nể thầy, đến dự khóa tu mà không nhắm vào Pháp. Thầy chỉ mong Phật tử có duyên với Pháp, không có duyên với thầy cũng được. Chỉ cần có duyên với Pháp, thì dù không gặp thầy, sẽ gặp người thầy khác, thì Phật tử đó cũng tu học được.”

Quý Phật tử muốn tìm hiểu về tu Pháp Môn Tham Tổ Sư Thiền tại chùa Duy Pháp hằng ngày hoặc các sinh hoạt tu học do chùa tổ chức, dùng cơm chay miễn phí mỗi tháng một lần, xin liên lạc Chùa Duy Pháp, địa chỉ 14851 Wilson St., Midway City, CA 92655, điện thoại (714) 622-9307, (714) 988-8883, hoặc email: chuaduyphap@gmail.com

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp