Monday, 13/05/2019 - 12:13:32

Nghiên cứu cho thấy nước máy California có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Phẩm chất, hay chất lượng, trong nước máy của bạn như thế nào?
Như nhiều người trong chúng ta đang cố gắng tăng lượng nước uống, một nghiên cứu mới nói rằng uống nước máy ở California có thể làm tăng số ca mắc ung thư trên toàn tiểu bang lên hơn 15,000 trường hợp trong suốt thời gian một đời người.

Nhìn vào cách các chất ô nhiễm nước uống tương tác với nhau để tác động đến sức khỏe con người, thay vì nhìn riêng từng nhóm, một nhóm các nhà khoa học thuộc Environmental Working Group (Nhóm Công Tác Môi Trường), một nhóm vận động phi lợi nhuận, đã phân tích dữ liệu trong hơn 2,700 hệ thống nước cộng đồng California từ năm 2011 đến 2015.

Tasha Stoiber, một nhà khoa học cao cấp của EWG và các đồng nghiệp của cô đã đánh giá mức độ các chất gây ô nhiễm được báo cáo trong các hệ thống này. Các hệ thống nước này là nhà cung cấp nước uống chính ở California, phục vụ 98% dân số của bang. Ước tính có khoảng 15.449 ca ung thư tăng thêm trong suốt 70 năm có nghĩa là 221 ca ung thư hàng năm do ô nhiễm nước uống, các nhà nghiên cứu cho biết trong một bài báo được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Sức khỏe Môi trường.

“Nước uống hiếm khi chỉ chứa một chất gây ô nhiễm, nhưng các nhà quản lý hiện tại đang đánh giá các mối nguy hại cho sức khỏe của các chất ô nhiễm nước máy từng cái một. Điều này bỏ qua các tác động kết hợp của nhiều chất ô nhiễm, đó là cách mọi người nuốt chúng trong thế giới thực,” nhóm nghiên cứu nói trong một tuyên bố.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu mức độ của các chất gây ung thư và các chất gây ô nhiễm độc hại trong nước uống và tìm thấy việc các cộng đồng nhỏ và vừa phải đối mặt với một số rủi ro ung thư lớn nhất. Trong 495 hệ thống nước ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người, nghiên cứu trích dẫn, có nguy cơ ung thư lớn hơn 1 trường hợp trên 1,000 người. Trong 1,177 hệ thống, ảnh hưởng đến hơn 28 triệu người, có nguy cơ 1 trên 1,000 đến 1 trên 10,000 người.

Nhóm này lưu ý rằng chất arsenic ước tính có góp phần vào 7,251 trường hợp ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết các chất ô nhiễm dưới giới hạn pháp lý đã đóng góp tới hơn 85% nguy cơ ung thư ước tính, nhấn mạnh sự cần thiết phải giới hạn thấp hơn cho các chất ô nhiễm này.

Họ cũng đồng ý rằng chúng ta còn cần thêm nhiều cuộc nghiên cứu để hiểu làm thế nào các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến con người.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp